జ్యోతిష్యశాస్త్ర తరగతులు

జ్యోతిష్యశాస్త్ర తరగతులు

జ్యోతిష్యశాస్త్ర తరగతులు –

 1. ఈ తరగతులు వారానికి ఒక రోజు ఉంటుంది. ఈ తరగతి రెండు గంటలు ఉంటుంది
 2. ఈ తరగతులు 15 వారలు ఉంటాయి
 3. ప్రతి వారం ఒక టాపిక్ తీసుకుని క్లాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది.
 4. ఈ జ్యోతిష్య తరగతులు KP పద్దతిలో ఉంటాయి.
 5. ఈ తరగతులు జూమ్ లో ఉంటాయి.

15 వారాలు – KP ఆస్ట్రాలజీ కోర్స్ డీటెయిల్స్ 

 1. KP బేసిక్ అస్టోలొజి రూల్స్
 2. భావ కారకత్వాలు
 3. గ్రహ కారకత్వాలు
 4. 27 నక్షత్రాలు – ప్రెడిక్టివ్ రూల్స్
 5. 12 భావాలు – స్ట్రాంగ్ సిగ్నిఫికేటర్స్
 6. రూలింగ్ ప్లానేట్స్  
 7. టైమింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ రూల్స్
 8. వివాహం – మొదటి వివాహం, విడాకులు, రెండవ వివాహం, వివాహం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ?
 9. సంతానం – తొందరగా, సంతానం ఎవరికి ఉంటుంది, ఆలస్య సంతానం, సంతానం ఎవరికి ఉండదు ?
 10. వృత్తి, ఉద్యోగాలు – గవర్నమెంట్ జాబ్, ప్రైవేట్ జాబ్, వ్యాపారం

గమనిక –

 • ఈ తరగతులు – లైవ్ క్లాసులో రాశి చక్రాలు తీసుకుని ఉదాహారణలతో వివరిస్తాను
 • వేదిక్ జ్యోతిష్యం (పరాశర పద్దతి ) మరియు 27 నక్షత్రాల గురించి అవగాహన ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ తరగతులు సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు.

100% Predictive rules – Live Example Charts

 • 15 వారాలలో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. తరువాత కూడా తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
 • ఈ జ్యోతిష్యశాస్త్ర తరగతులు లైఫ్ టైం నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
 • 15 వరాల తరువాత కూడా మీకు ఇష్టం ఉంటె కంటిన్యూ అవవచ్చు.

ఫి డీటెయిల్స్ :

 • ప్రతి వారం 100 రూపాయలు
 • ప్రతి వారం రికార్డింగ్ వీడియో తరగతులు 100 రూపాయలు
 • ఒకవేళ క్లాస్ మిస్ అయిన మల్లి మల్లి చూడవచ్చు.

Google / Phone Pay Number – 95424 77903