గ్రహాలు – వృత్తి, ఉద్యోగాలు

సూర్య గ్రహం :

  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, రాజకీయాలు, ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి, అధ్యక్షుడు, తండ్రి వృత్తి, జ్యుయలరీ వ్యాపారం, ఎలక్ట్రానిక్స్, సర్జన్, సామాజిక సేవ, IAS అధికారులు, డాక్టర్.

చంద్ర గ్రహం

  • డైరీ వ్యాపారం, మెడికల్ షాప్, హోటల్, మిల్క్ బూత్, షిప్పింగ్, అగ్రికల్చర్, ఆహార ఉత్పత్తులు, పశుగ్రాసాలు, నీటి బోర్డు మురుగునీటి విభాగం, వైన్ దుకాణం,

Read More

2021 సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారికీ ఎలా ఉంటుంది

మన వ్యక్తిగత రాశి చక్రములో శని, మరియు గురు గ్రహాల యొక్క గోచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాతకుడు / జాతకురాలి  జాతక పలితాలు చెప్పడము జరుగుతుంది.

ఈ రెండు గ్రహాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 12 రాశుల వారికి కేవలము వారి యొక్క లగ్నాన్ని మరియు లగ్నాధిపతిని మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకుని చెప్పడము జరుగుతుంది.

సంఖ్యా శాస్త్ర

Read More

శుక్ర మహాదశలో – భుక్తి ఫలితాలు

శుక్ర మహాదశ – 20 సంవత్సరాలు

శుక్ర మహాదశ / శుక్ర భుక్తి – 3 సంవత్సరాల 4 నెలలు

  1. శుక్ర గ్రహం – మూల త్రికోణ డిగ్రీలలో లేదా కేంద్ర, కోణ స్థానాలలో లేదా ఉచ్ఛస్థానం మీనరాశిలో ప్రతేకించి రేవతి నక్షత్రంలో స్థితి అయి, 2,11 స్థానాలు /స్థానాధిపతులతో సిగ్నిఫీకేషన్స్ ఉంటె – సంతానం

Read More

కేతు మహాదశలో – భుక్తి ఫలితాలు

కేతు మహాదశ – 7 సంవత్సరాలు

కేతు మహాదశ / కేతు భుక్తి – 4 నెలల 27 రోజులు

  1. కేతు గ్రహం ఏ స్థానంలో స్థితి ఐన, ఆ స్థానాధిపతితో పాటు 9,10,11 స్థానాలు /స్థానాధిపతులతో సిగ్నిఫీకేషన్స్ ఉంటె – సుఖవంతమైన జీవితం, వృతి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. సంతానం విషయంలో

Read More

బుధ మహాదశలో – భుక్తి ఫలితాలు

బుధ మహాదశ –17 సంవత్సరాలు

బుధ మహాదశ / బుధ భుక్తి – 2 సంవత్సరాల 4 నెలల 27 రోజులు

  1. బుధ గ్రహం మూల త్రికోణ డిగ్రీలలో లేదా కేంద్ర, కోణ స్థానాలలో స్థితి అయి, శుభ గ్రహాలతో సిగ్నిఫీకేషన్స్ ఉంటె – ఉన్నత విద్యాలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. జ్యుయలరీ మరియు ఆహార

Read More

శని మహాదశలో – భుక్తి ఫలితాలు

శని మహాదశ –19 సంవత్సరాలు

శని మహాదశ / శని భుక్తి – 3 సంవత్సరాల 3 రోజులు

  1. శని గ్రహం – కేంద్ర, కోణ స్థానాలలో లేదా ఉచ్ఛస్థానం తులారాశిలో 16 డిగ్రీలలోపు స్థితి అయి, గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాలతో సిగ్నిఫీకేషన్స్ ఉంటె – సంతానం ఉంటుంది. మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి.

Read More

గురు మహాదశలో – భుక్తి ఫలితాలు

గురు మహాదశ –16 సంవత్సరాలు

గురు మహాదశ / గురు భుక్తి – 2 సంవత్సరాల 1 నెల 18 రోజులు

  1. గురు గ్రహం – కేంద్ర, కోణ స్థానాలలో స్థితి అయి, చంద్ర, గ్రహాంతో మరియు 11వ స్థానం / స్థానాధిపతితో సిగినీఫీ కేసన్స్ ఉంటే – జాతకుడికి ఇల్లు కట్టుకునే యోగం ఉంటుంది.

Read More

కుజ మహాదశలో భుక్తి ఫలితాలు

కుజ మహాదశ – 7 సంవత్సరాలు 

కుజ మహాదశ / కుజ భుక్తి – 4 నెలల 27 రోజులు 

  1. కుజ గ్రహం – కేంద్ర, కోణ స్థానాలలో స్థితి అయి 1, 2, 3 మరియు 11 స్థానాలతో / స్థానాధిపతులతో సిగినీఫీ కేసన్స్ ఉంటె – ధన సంపాదన బాగుంటుంది. గోవర్నమెంట్

Read More

చంద్ర మహాదశలో భుక్తి ఫలితాలు

చంద్ర మహాదశ – 10 సంవత్సరాలు   

చంద్ర మహాదశ / చంద్ర భుక్తి – 10 నెలల

  1. చంద్ర గ్రహం – ఉచ్చ స్థానం వృషభ రాశిలో స్థితి ఐన లేదా కోణ స్థానాలలో స్థితి అయి – కర్కాటక రాశి యొక్క నక్షత్రాధిపతితో సిగినీఫీ కేసన్స్ ఉంటె – జాతకుడికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది

Read More

వివాహేతర సంబంధాలు

వివాహేతర సంబంధాలు & వేశ్యలతో శృంగారం & బలత్కరించడం

స్థానాలు :

7వ స్థానం వ్యాపారం, దాంపత్య సుఖం వివాహం తరువాత

8వ స్థానం – మాంగళ్యము మరియు వివాహం తరువాత శృంగారం (అమ్మాయిలకు )

12 వ స్థానం : పడక సుఖాలు (Bed Comfforts )

2

Read More

Share: