కుజ మహాదశలో భుక్తి ఫలితాలు

కుజ మహాదశ – 7 సంవత్సరాలు 

కుజ మహాదశ / కుజ భుక్తి – 4 నెలల 27 రోజులు 

  1. కుజ గ్రహం – కేంద్ర, కోణ స్థానాలలో స్థితి అయి 1, 2, 3 మరియు 11 స్థానాలతో / స్థానాధిపతులతో సిగినీఫీ కేసన్స్ ఉంటె – ధన సంపాదన బాగుంటుంది. గోవర్నమెంట్

Read More

చంద్ర మహాదశలో భుక్తి ఫలితాలు

చంద్ర మహాదశ – 10 సంవత్సరాలు   

చంద్ర మహాదశ / చంద్ర భుక్తి – 10 నెలల

  1. చంద్ర గ్రహం – ఉచ్చ స్థానం వృషభ రాశిలో స్థితి ఐన లేదా కోణ స్థానాలలో స్థితి అయి – కర్కాటక రాశి యొక్క నక్షత్రాధిపతితో సిగినీఫీ కేసన్స్ ఉంటె – జాతకుడికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది

Read More

వివాహేతర సంబంధాలు

వివాహేతర సంబంధాలు & వేశ్యలతో శృంగారం & బలత్కరించడం

స్థానాలు :

7వ స్థానం వ్యాపారం, దాంపత్య సుఖం వివాహం తరువాత

8వ స్థానం – మాంగళ్యము మరియు వివాహం తరువాత శృంగారం (అమ్మాయిలకు )

12 వ స్థానం : పడక సుఖాలు (Bed Comfforts )

2

Read More

సూర్య మహాదశలో భుక్తి ఫలితాలు

సూర్య మహాదశ – 6 సంవత్సరాలు

 

సూర్య మహాదశ / సూర్య భుక్తి – 3 నెలల 18 రోజులు

  1. సూర్య గ్రహం మూల త్రికోణ డిగ్రీలలో స్థితి, మేష రాశిలో ఉచ్చ స్థానంలో 12డిగ్రీలలోపు స్థితి అయితే – జాతకుడికి ధన సంపాదన, మంచి గుర్తింపు, వ్యాపారములో

Read More

రాహు గ్రహం

మేష లగ్నం నుండి మీనా లగ్నం వరకు రాహు గ్రహం యొక్క స్థితి ఎలాంటి పలితాలను తెలియజేస్తాడు అనే విషయం గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది.

మేష లగ్నం – రాహు గ్రహం

  • రాహు గ్రహం  లగ్నములో స్థితి అయితేభాదలు, అనారోగ్య సమస్యలు, చెడు స్నేహాలు ఉంటాయి. వివాహ

Read More

జ్యోతిష్య గోల్డెన్ రూల్స్ – పార్ట్ 1

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఈ రూల్స్ వ్యక్తిగతంగా రాశి చక్రములో పరిశోదనాత్మకంగా వీశ్లేషణ చేసి ఖచ్చితమైన పలితాలు గమనించాను. కావున ఈ రూల్స్ 100% జ్యోతిష్య  గోల్డెన్ రూల్స్ గా పరిగణలోకి తిసుకోగలరు.

 6,8,12 స్థానాలు – గ్రహాలు

  1. సూర్య, కుజ, శని మరియు రాహు కేతు గ్రహాలు – 6వ స్థానముతో సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉంటె –

Read More

సంతానం ఉంటుందా లేదా?

సంతానం – ప్రాధనమైన విషయాలు

  1. గురు గ్రహం – 5వ స్థానానికి సంతానం విషయానికి కారకత్వం వహిస్తాడు.
  2. ఆడవారి రాశి చక్రములో – గురు గ్రహం 6, 8, 12 స్థానాలతో సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉంటె పిల్లలు పుట్టడంలో ఆలస్యం అవుతుంది.
  3. D1 చార్ట్, D9 చార్ట్ మరియు D7 చార్ట్ లో లగ్నాధిపతి, పంచమాధిపతి బాగుంటే

Read More

వృత్తి ఉద్యోగాలు

రాశి చక్రములో 10వ స్థానం –ఈ స్థానం   వృత్తి ఉద్యోగాల గురించి తెలియజేస్తుంది.

10వ స్థానానికి శని గ్రహము – వృత్తి ఉద్యోగాల విషయానికి కారకత్వం వహిస్తాడు. అలాగే కస్టపడి పని చేయడము గురించి కారకత్వం వహిస్తాడు.

అలాగే 10వ స్థానానికి    సూర్య గ్రహము     ర్యాంక్ అనే విషయానికి కారకత్వం వహిస్తాడు.

అలాగే 10వ స్థానానికి     …

Read More

నెంబర్ 1 ఆస్ట్రాలజర్ ఏవ్వరు అవుతారు?

రాశి చక్రములో ప్రధానంగా గమనించాల్సిన గ్రహాలు

బుధ, గురు మరియు శని గ్రహాలు  మరియు 12వ స్థానం

రూల్ 1. బుధ గ్రహానికి లేదా బుధ గ్రహం ఏ నక్షత్రములో స్థితి అయితే –

ఆ నక్షత్రాధిపతికి 12వ స్థానముతో సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉంటె జోతిష్యం మీద ఆసక్తి, నేర్చుకోవాలి అనే కోరిక ఉంటుంది.

రూల్ 2. …

Read More

డిగ్రీస్ – Degrees 

ఉచ్చ, నీచ, మూల త్రికోణ  మరియు స్వంత రాశి  డీగ్రీల యెక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించడము జరిగింది.

ఉచ్చ నీచ స్థాన డీ(గీలు

గ్రహము –రాశి ఉచ్చ గ్రహము – రాశి నీచ
సూర్య – మేష 0 to 10 Degrees సూర్య  తులా 0 to 10 Degrees
చంద్ర –వృషభ 0

Read More

Share: