ప్రేమ వివాహం  – గ్రహాలు మరియు స్థానాలు

రూల్ 1.

1వ స్థానం, 5వ స్థానం మరియు 7వ స్థానం – ఈ స్థానాధిపతులతో మరియు నక్షత్రాధిపతులతో మరియు సబ్ లార్డ్స్ తో ఒకరికోక్కరికి సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉండాలి

రూల్ 2.

4,7,8,11 స్థానాలు. మిథున, వృచ్చిక మరియు మీన రాశులు. చంద్ర, కుజ, శుక్ర, బుధ మరియు రాహు గ్రహాలతో స్థానముతో సిగ్నిఫికేసన్స్ వున్నా  …

Read More

12భావాలు – వీశ్లేషణ పద్ధతి

రాశి చక్రము చూడగానే ఒక స్పష్టమైన అవగాహాన రావాలంటే, ఏ లగ్నమైన సరే, రాశి చక్రములో వుండే 12 భావాలు – ఈ 12 భావాలు ఒక్కొక భావముతోటి మిగతా 12 భావాలతో అంటే 1 నుండి 12 భావాలకు ఏలాంటి పలితాలు ఇస్తాయి  అనే విషయము మీద చాలా స్పష్టమైన అవగాహాన  వున్నప్పుడు మాత్రమే …

Read More

వృత్తి ఉద్యోగాలు

నెంబర్ -1

  • తత్వము                                 : అగ్ని
  • దిక్కు                                      : తూర్పు
  • జాతి                                         : క్షత్రియ
  • స్వభావము                             : క్రూరము
  • కాల పురష అంగము             : హృదయము

ఒకటవ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్య గ్రహాము. ఈ సంఖ్య అధికారాన్ని తెలియజేయును. ఈ ఒకటవ సంఖ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు సంఘములో మంచి గుర్తింపు వుంటుంది. ఉన్నతమైన లక్ష్యాలతో ముందుకు …

Read More

Important Golden Predictive Rules of Progeny

ఈ వీడియోలో సంతానం ఎప్పుడు ఉంటుంది అనే విషయము గురించి ఉదాహరణలతో వివరించడంజరిగింది.

Read More

పరిహారాలు పని చేస్తాయా లేదా!

పరిహారాలు నిజంగా పని చేస్తాయా లేదా అనే విషయానికి వస్తే పని  చేస్తాయని చెప్పవచ్చు. ఎవ్వరికీ పని చేస్తాయి అనే విషయానికి వస్తే 360 డిగ్రీల రాశి చక్రములో వుండే  12 భావాలు, ఈ 12 భావాలలో ఏ భావాలతో సిగ్నిఫీకేసన్స్ వుంటే పరిహారాలు పని చేస్తాయి అనే విషయము గురించి చాలా స్పష్టమైన అవగాహన …

Read More

వివాహ సమయము – కృష్ణ మూర్తి పద్ధతి

పుట్టిన రోజు : సెప్టెంబర్ 9, 1994, మంగళవారము

సమయం    : 20:24:32

స్థలం           : జహీరాబాద్

ఈ అమ్మయికి వివాహాము ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనే విషయము గురించి కృష్ణ మూర్తి పద్దతిలో (KP System) ఇప్పుడు వివరంగా వీశ్లేషణ పద్దతిలో తెలుసుకుందాము.

రూల్ :

1. వివాహాము: 7వ స్థానము యెక్క కక్షాధిపతి (Sub …

Read More

Share: