మిథున రాశి / లగ్నం – 2023

మిథున రాశి / లగ్నం – అధిపతి బుధ గ్రహం

 • శని గోచరము – జనవరి 17 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు.  మిథున రాశి నుండి కుంభ రాశి 9వ స్థానము అవుతుంది
 • గురు గోచరము – మిథున రాశి నుండి మీన రాశి 10వ స్థానం అవుతుంది.

ధన సంపాదన :

మిథున రాశి గురు, శని గ్రహాల గోచార ప్రభావంలో ఉంది. అలాగే మీనరాశిలో ఉన్న గురు గ్రహ గోచరానికి మిథున రాశి 4వ స్థానం అవుతుంది. కావున 2023 సంవత్సరంలో మిథున రాశి వారికి వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. అలాగే ధన సంపాదనతో పాటు అదృష్టాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరంలో వీరు ఏ పని మొదలుపెట్టిన విజయవంతం అవుతుంది. ప్రత్యేకించి విద్య సంస్థ వ్యాపారాలు చేసేవారికి అలాగే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండేవారికి  2023వ సంవత్సరం అదృష్టాలను ఇచ్చే సంవత్సరం అని చెప్పవచ్చు.

మిథున రాశికి 5వ స్థానం తులారాశిలో కేతు గ్రహ గోచార స్థితి ప్రభావం బుధ గ్రహం మీద ఉంటె ప్రత్యేకించి విద్య  సంబంధిత  వ్యాపారాలు చేసే వారికీ నష్టాలు ఉంటాయి. వీరు ఆర్థిక పరమైన విషయాలలో మంచి ప్రణాళిక చేసుకుంటే అధిగమించవచ్చు.

 • మిథున లగ్నానికి అధిపతి బుధ గ్రహం – ఈ బుధ గ్రహం లగ్నంలో లేదా 4వ స్థానం కన్య రాశిలో లేదా 5వ స్థానం తుల రాశిలో లేదా 7వ స్థానం ధనుస్సు రాశిలో లేదా  9వ స్థానం  కుంభరాశిలో స్థితి అయి, అదనంగా గురు గ్రహంతో సిగ్నిఫికేసన్స్ ఉంటె ఫలితాలు చాలా బాగుంటాయి. ప్రత్యేకించి వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి ధన సంపాదన బాగుంటుంది
 • అలాగే ఈ బుధ గ్రహం 2వ స్థానం కర్కాటక రాశిలో తన స్వంత నక్షత్రం ఆశ్లేష నక్షత్రములో లేదా 6వ స్థానం వృచ్చిక రాశిలో తన స్వంత నక్షత్రం జేష్ట నక్షత్రములో లేదా 10వ స్థానం మీన రాశిలో తన స్వంత నక్షత్రం రేవతి నక్షత్రములో స్థితి అయి, 6వ స్థానం వృచ్చిక రాశితో సిగ్నిఫికేసన్స్ ఉంటె ఫలితాలు చాలా బాగుంటాయి.
 • అలాగే ప్రస్తుతము వీరికి బుధ భుక్తి నడిస్తే పలితాలు అద్బుతంగా ఉంటాయి.
 • మీ వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో గురు, శని గ్రహాల గోచార దృష్టి బుధ గ్రహం మీద లేకుంటే ఈ ఫలితాలు కాస్త ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. ఒకవేళ దృష్టి ఉంటే ఈ ఫలితాలు ఇంకా చాలా బాగుంటాయి, అలాగే అదృష్టాలు కూడా వరిస్తాయి.

సంఖ్యా శాస్త్ర ప్రకారం

 • సంఖ్యా శాస్త్ర ప్రకారం మే 21 నుండి జూన్ 21 మధ్యలో జన్మించిన వారికి ధన సంపాదన చాలా బాగుంటుంది. అలాగే పైన చెప్పబడిన ఫలితాలు చాలా బాగుంటాయి. మిగతా వారికి మామూలుగా ఉంటుంది.

కుటుంబం :

 • గురు గ్రహ గోచార స్థితి మీన రాశి నుండి 4వ స్థానం మిథున రాశి అవడం చేత, కుటుంబంలో ఎప్పటినుండో ఉన్న గొడవలు పోతాయి. కుటుంబ సమస్యల నుండి విముక్తి వస్తుంది. అలాగే భార్య, భర్తల మధ్య అనోన్యత వస్తుంది.
 • అలాగే సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఖచ్చితంగా గర్భం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
 • ఒకవేళ మీ వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో బుధ గ్రహం కేతు గ్రహ గోచార ప్రభావంలో ఉంటె అబార్షన్స్ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. కావున గర్భంతో ఉన్నవారు జాగ్రతగా ఉండాలి.

ఆరోగ్యం :

 • మిథున రాశి భుజాలు, చేతులు, చేతి వేళ్ళు సూచిస్తుంది. అలాగే బుధ గ్రహం ప్రధానంగా నరాల సమస్యలు, చర్మం, మరియు పిచ్చి విషయాలకు కారకత్వం వహిస్తాడు.
 • గురు, శని గ్రహాల గోచార ప్రభావాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే సహజంగా ఉండే బుజాల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు బాధిస్తాయి.
 • బుధ గ్రహానికి 1, 8 స్థానాలతో సిగినిఫికేషన్స్ ఉంటె నరాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. అలాగే అదనంగా 12వ స్థానంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఈ నరాల సమస్య ముదిరి ఆసుపత్రికి వెళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి.
 • అలాగే బుధ గ్రహానికి 2, 5, 8 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె పిచ్చి ముదిరి మానసిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే అదనంగా మారక, బాధక స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఆత్మహత్య చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి

పరిహారాలు :

 • ప్రతి బుధవారం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్ళాలి. అలాగే ప్రతి రోజు శ్రీ వేంకటేశ్వర గాయత్రి మంత్రం జపించాలి.
 • మిథున రాశిలో మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు నక్షత్రాలు ఉంటాయి. మీ జన్మ నక్షత్రం ఏదైతే ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రం జపించాలి.

శ్రీ వేంకటేశ్వర గాయత్రి –

 • ఓం నిరంజనాయ విద్మహే
  నిరాధారాయ ధీమహి,
  తన్నోవేంకట ప్రచోదయాత్.

మృగశిర గాయత్రి మంత్రం –

 • ఓం శశిశేఖరాయ విద్మహే
  మహారాజాయ ధిమహి
  తన్నో మృగశిర: ప్రచోదయాత్

ఆరుద్ర గాయత్రి మంత్రం –

 • ఓం మహాశ్రేష్ఠాయ విద్మహే
  పశుం తనాయ ధిమహి
  తన్నో ఆర్ద్రా: ప్రచోదయాత్

పునర్వసు గాయత్రి మంత్రం –

 • ఓం ప్రజా వరుధ్ధై చ విద్మహే
  అదితి పుత్రాయ ధిమహి
  తన్నో పునర్వసు ప్రచోదయాత్

2023 సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? – https://nsteluguastrology.com/astrology-predictions-2023/