Online Numerology Vastu Course

Online Numerology Vastu Course

న్యూమరాలుజీ వాస్తు కోర్స్

క్లాస్సేస్ : ఫిబ్రవరి 23, 2022

Fee 1150/-

 1. ✅️సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది
 2. ✅️100% వాస్తు దోషం చెప్పగలరు.
 3. ✅️ రెమిడీస్ కూడా ఇవ్వగలరు
 • 6 రోజులు ఆన్ లైన్ జూమ్ క్లాస్సేస్స
 • మయం : 6 లేదా 8 PM

Course Details

 1.  Numbers & Directions
 2. Numerology Vastu Chart
 3. Numerology Vastu Benefits
 4. Numerology Vastu Dosu
 5. Vastu Dosu and Diseases
 6. Vastu Dosu Remedies