జాతి పచ్చ – Emerald

4. జాతి పచ్చ – Emerald ఈ రత్నం బుధ గ్రహానికి సంకేతం. విద్య, వ్యాపారం, ఆధ్యాత్మిక విద్య , ఆరోగ్యం, వివాహ జీవితం విషయాలకు కారకత్వం వహిస్తుంది. కావున రాశి చక్రంలో బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె జాతి పచ్చ ధరించాలి. జాతి పచ్చ – Emerald – 4000 – 10000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More