నా డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి ?

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తాడు. నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి KP హోరారీ లో 118వ నెంబర్ ఇచ్చి హోరారీ ప్రశ్న అడిగాడు. నేను నా స్నేహితుడికి డబ్బులు అప్పుగా ఇచ్చాను. ఆ డబ్బు ఎప్పుడు ఇస్తాడు. హోరారీ ప్రశ్న : డబ్బులు హోరారీ నెంబర్ : 118 హోరారీ చార్టు వేసుకున్న తేదీ : మార్చి 14, 2021 హోరారీ చార్ట్ వేసుకున్న సమయం : 11:54:32 AM హోరారీ చార్టు వేసుకున్న స్థలం : జహీరాబాద్ KP రూల్ 11వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 1,2,6,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉండాలి 1వ స్థానం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు, 2వ స్థానం ధనం, 6వ స్థానం రుణాలు, 11వ స్థానం లాభాలు. ఈ డబ్బు 1,11 లేదా 2,11 లేదా 6,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు చెందిన దశ, భుక్తి, అంతర

Read More

జ్యోతిష్య వృత్తి – సంపాదన

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – జ్యోతిష్య వృత్తి జ్యోతిష్య వృత్తిలో ధన సంపాదన ఎలా ఉంటుందనే విషయానికి హోరారీ ఆస్ట్రాలజీలో 123వ నెంబర్ తీసుకోవడం జరిగింది. హోరారీ ప్రశ్న : జ్యోతిష్య వృత్తి ఎలా ఉంటుంది ? హోరారీ నెంబర్ : 123 చార్టు వేసుకున్న తేదీ : జూలై 13, 2021 చార్టు వేసుకున్న సమయం : 11:6:32 AM చార్టు వేసుకున్న స్థలం : జహీరాబాద్ కె పి రూల్ : 10వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 2,9,10,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె, 2,9,10,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు సంబంధించిన దశ, భుక్తి, అంతర కాలములో ధన సంపాదన బాగుంటుంది. ఇక్కడ 123వ నెంబర్ ప్రకారం – హోరారీ ప్రశ్న చార్టు, మరియు 12 స్థానాల డిగ్రీలు అలాగే గ్రహాల డిగ్రీల పట్టికలు ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. చంద్ర గ్రహం 11వ స్థానానికి అధిపతి చంద్ర గ్రహం

Read More

KP హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – ప్రేమ వివాహం

KP హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ నెంబర్ 32 – ప్రేమ వివాహం నేను ఒక అబ్బాయిని ఒక సంవత్సరం ప్రేమించాను. పెద్దల అంగీకారంతో మా ప్రేమ వివాహం జరుగుతుందా లేదా ? ఒకవేళ జరిగితే ఎప్పుడు జరుగుతుంది? హోరారీ ప్రశ్న నెంబర్            :    ప్రేమ వివాహం హోరారీ నెంబర్                       :    32 చార్టు వేసుకున్న తేదీ               :    05-06-2021 చార్టు వేసుకున్న సమయం     :    11:45:42 PM చార్టు వేసుకున్నస్థలం             :     Zahirabad కె పి రూల్ : 5వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 2,5,7,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె, 2,5,7,11 స్థానాల యొక్క

Read More

హాస్పిటల్ నుండి క్షేమంగా ఎప్పుడు వస్తారు?

Horary Astrology – ఆరోగ్యం మే 23, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్ నుండి ఫోన్ చేసి – తన భర్త హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసాం, ఎప్పుడు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారు? అని అడగడం జరిగింది. హోరారీ నెంబర్ 115 ఇచ్చారు. హోరారీ ప్రశ్న                        :        హాస్పిటల్ నుండి ఎప్పుడు వస్తారు హోరారీ నెంబర్                    :        115 చార్టు వేసుకున్న తేదీ             :        03-05-2021 చార్టు వేసుకున్న సమయం   :        03:29:09 PM చార్టు వేసుకున్నస్థలం           :        Zahirabad కె పి రూల్ : 1వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 1,5,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె, 1,5,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు సంబంధించిన

Read More

నెక్లెస్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది

Horary Astrology – Necklace ఫిబ్రవరి 21, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు, తన నెక్లెస్ కనిపించడం లేదని నా భార్య ప్రమీల చెప్పడం జరిగింది. హోరారీ ప్రశ్న జ్యోతిష్య పద్దతిలో – నెక్లెస్ ఇంట్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవటానికి, 1 నుండి 249 నెంబర్స్ మధ్యలో 55 వ నెంబర్ తీసుకున్నాను. హోరారీ ప్రశ్న                        :         నెక్లెస్ దొరుకుతుందా లేదా? హోరారీ నెంబర్                    :         55 చార్టు వేసుకున్న తేదీ             :         21-02-2021 చార్టు వేసుకున్న సమయం    :         01:03:47 PM చార్టు వేసుకున్నస్థలం           :         Zahirabad కె పి రూల్ : 6వ స్థానం సబ్ లార్డ్

Read More

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ రూల్స్

KP Horary Astrology – ప్రశ్న జ్యోతిష్యములో 1 నుండి 249 సబ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. తన గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తి ఈ 1 నుండి 249 సంఖ్యలలో ఏదో ఒక సంఖ్యా చెప్పడము జరుగుతుంది. ఈ నెంబర్ ప్రకారము జ్యోతిష్యుడు తన  స్థలము నుండి ఏ సమయానికి చార్ట్ వేస్తె ఈ సమయము ప్రకారము చార్ట్ వేసుకోవాలి. 1 నుండి 249 సంఖ్యలకు ఏ లగ్నం వస్తుంది? దీనికి సంబంధించిన పిడిఎఫ్ ఫైల్స్ లో Sub Lord Table పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు. ఇక్కడ పిడిఎఫ్ ఫైల్స్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. https://nsteluguastrology.com/astro-pdf-files/ హోరారీ చార్ట్ వేసుకున్నాతరువాత , వారు అడిగిన ప్రశ్నకు సంబందించిన స్థానాలతోటి చంద్ర గ్రహానికి సిగ్నిఫికేషన్స్ సంబందాలు ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. ఒకవేళ రేలషన్ వుంటే ప్రశ్నకు సంబందించిన స్థానాలతోటి వీశ్లేషణ చేసి ఆ ఈవెంట్ జరుగుతుందా లేదా అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ

Read More