పగడం – Coral

3. పగడం – Coral  పగడం కుజ గ్రహానికి సంకేతం. అధికారం, ధైర్యం, బలం మరియు రక్త కణాల గురించి తెలియజేస్తుంది. రాసి చక్రంలో కుజ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె బయలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఇతరుల మీద అదరపడుతారు. కుజ గ్రహానికి చెందిన పగడం ధరించడం వలన ఈ రుగ్మతల నుండి ఉపశమనం ఉంటుంది.     పగడం (Coral) – 1 క్యారెట్ – 3000 to 7000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More