వృత్తి, ఉద్యోగాలు – జంట గ్రహాల కలయిక

సూర్య, చంద్ర గ్రహాలు లేదా ఈ గ్రహాలు రాశి చక్రంలో ఒకే రాశిలో కాకుండా 75 డిగ్రీల దూరంలో స్థితి ఐనగవర్నమెంట్ జాబ్స్, సంగీతంలో కూడా మంచి ప్రతిభ ఉంటుంది మనస్తత్వవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు. వీరి యొక్క Read more [...]

Read More

12 భావాలు – కారక గ్రహాలు

లగ్నం – తను భావం – కారక గ్రహాలు
ఈ భావము – దేహము, ఆకారము, శరీరతత్త్వం  ఆరోగ్యం, రాజకీయము గురంచి తెలియజేస్తుంది

లగ్నం, లగ్నాధిపతి మరియు చంద్ర గ్రహం, ఈ మూడింటితో గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాలతో సిగ్నిఫీకేషన్స్ Read more […]

Read More

గ్రహాలు – వృత్తి, ఉద్యోగాలు

సూర్య గ్రహం :

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, రాజకీయాలు, ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి, అధ్యక్షుడు, తండ్రి వృత్తి, జ్యుయలరీ వ్యాపారం, ఎలక్ట్రానిక్స్, సర్జన్, సామాజిక సేవ, IAS అధికారులు, డాక్టర్.

చంద్ర గ్రహం

Read more […]

Read More

2022 సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారికీ ఎలా ఉంటుంది?

మన వ్యక్తిగత రాశి చక్రములో
శని, మరియు గురు గ్రహాల యొక్క గోచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాతకుడు / జాతకురాలి  జాతక పలితాలు చెప్పడము జరుగుతుంది.

ఈ రెండు గ్రహాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 12 రాశుల వారికి Read more […]

Read More

వివాహేతర సంబంధాలు

Marriage Astrology – Illegal Affairs
వివాహేతర సంబంధాలు & వేశ్యలతో శృంగారం & బలత్కరించడం
స్థానాలు :
7వ స్థానం వ్యాపారం, దాంపత్య సుఖం వివాహం తరువాత

8వ స్థానం – మాంగళ్యము మరియు వివాహం తరువాత శృంగారం (అమ్మాయిలకు Read more […]

Read More

ఆస్ట్రాలజీ గోల్డెన్ రూల్స్ – Astrology Golden Rules

Astrology Golden Rules
ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఈ రూల్స్
వ్యక్తిగతంగా రాశి చక్రములో పరిశోదనాత్మకంగా వీశ్లేషణ చేసి ఖచ్చితమైన పలితాలు గమనించాను. కావున ఈ రూల్స్ 100% జ్యోతిష్య  గోల్డెన్ రూల్స్ గా పరిగణలోకి తిసుకోగలరు.
 6,8,12 Read more […]

Read More

జ్యోతిష్యం – సంతానం ఉంటుందా లేదా

Progeny Rules in Astrology
సంతానం – ప్రాధనమైన విషయాలు

గురు గ్రహం – 5వ స్థానానికి సంతానం విషయానికి కారకత్వం వహిస్తాడు.
ఆడవారి రాశి చక్రములో – గురు గ్రహం 6, 8, 12 స్థానాలతో సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉంటె పిల్లలు పుట్టడంలో Read more […]

Read More

వృత్తి ఉద్యోగాలు – Professions

Astrology Professions Rules
రాశి చక్రములో 10వ స్థానం –ఈ స్థానం   వృత్తి ఉద్యోగాల గురించి తెలియజేస్తుంది.
10వ స్థానానికి శని గ్రహము – వృత్తి ఉద్యోగాల విషయానికి కారకత్వం వహిస్తాడు. అలాగే కస్టపడి పని చేయడము గురించి Read more […]

Read More

నెంబర్ 1 ఆస్ట్రాలజర్ ఏవ్వరు అవుతారు?

Who will become a Famous Astrologer
రాశి చక్రములో ప్రధానంగా గమనించాల్సిన గ్రహాలు
ప్రధానమైన గ్రహాలు  – బుధ, గురు మరియు శని గ్రహాలు  మరియు 12వ స్థానం

రూల్ 1. బుధ గ్రహానికి లేదా బుధ గ్రహం ఏ నక్షత్రములో స్థితి అయితే Read more […]

Read More

డిగ్రీస్ – Degrees 

Astrology Important Degrees of Exaltation and Debilitation
ఉచ్చ, నీచ, మూల త్రికోణ  మరియు స్వంత రాశి  డిగ్రీల యెక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించడము జరిగింది.
ఉచ్చ నీచ స్థాన డిగ్రీలు

గ్రహము –రాశి
ఉచ్చ
గ్రహము – రాశి
నీచ

సూర్య Read more […]

Read More

Share:
error: Content is protected !!