KP రూల్స్ – 1 నుండి 12 స్థానాలు ( KP House grouping )

1 నుండి 12 స్థానాల యొక్క సబ్ లార్డ్స్ ఏ ఏ స్థానాలతో సిగ్నిఫీకేషన్స్ ఎలాంటి ఫలితాలను తెలియజేస్తుంది? ఉదహరణకు  7వ స్థానం సబ్ లార్డ్ (కక్షాధిపతి ) - 2, 7, 11
Share: