వ్యాపారం – సక్సెస్ – ధనప్రాప్తి కోసం మంత్రాలు

కుబేర మంత్రంఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయధనధాన్యదీప్తాయేధనధాన్యసమృద్ధిందేహీ దాపయా శ్వాహలక్ష్మీకుబేర మంత్రంఓం ధనాధ సౌభాగ్య లక్ష్మీకుబేర వైశ్రవణాయమమకార్య సిద్ధిం కురుస్వాహారెండు మంత్రాలను Read more […]

Read More

ఉద్యోగం – పరిహార మంత్రాలు

ఉద్యోగ ప్రయత్నం – పరిహార మంత్రాలు – నవగ్రహ స్తోత్రాలు ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పరిహార మంత్రాలను ప్రతిరోజు 108 సార్లు జపించాలి. అలాగే మీ జన్మతేదీ ఏ సంఖ్యా అయితే ఆ Read more […]

Read More

కుజ దోషం – శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రం.

కుజ దోషం రాశి చక్రంలో కుజ గ్రహం లగ్నం, చంద్ర మరియు శుక్ర గ్రహం నుండి 2,4,7,8,12 స్థానాలలో స్థితి అయితే ఆ జాతకుడుకికి / జాతకురాలికి కుజ దోషం ఉన్నట్టు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. కుజ గ్రహ ప్రభావం ఉన్న వారికి Read more […]

Read More

ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం – వేదిక్ మంత్రాలు / శ్లోకాలు

వేదిక్ మంత్రం / శ్లోకము యా దేవీ సర్వభూతేషు ! నిద్ర రూపేణా సంస్థితా ! నమస్తస్యై నమస్తస్యై ! నమస్తస్యై నమో నమః ! హనుమాన్ మంత్రం / శ్లోకము రామస్కందం హనూమంతం ! వైనతేయం వృకోదరమ్ ! శయనే యః స్మరేత్ Read more […]

Read More

27 నక్షత్రాలు – నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రాలు

వేద గాయత్రి నక్షత్ర మంత్రాలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. అలాగే ఆ నక్షత్రానికి ఏ వారం ఆధిపత్యం వహిస్తుందో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే నక్షత్రానికి అదృష్ట సంఖ్యలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. Read more […]

Read More

వృత్తి ఉద్యోగాలు – పరిహార మంత్రం

దశాంశ చక్రం – పంచమాధిపతి ఏ వ్యక్తి అయిన వృత్తిలో ఇబ్బందులు ఉంటే దశంశ చక్రములోని పంచమాదికి, సంబంధించిన జ్యోతిర్లింగ దేవతను పూజించాలి. ఆ పంచమధిపతి రవి అయితే –ఓం నమఃశివాయ, నమో రామేశ్వరాయ. Read more […]

Read More

నరసింహ మహా మృత్యుంజయ మంత్రం

ఈ మంత్రాన్ని ప్రతి రోజు 108 సార్లు జపించాలి ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖమ్‌ నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్‌ మృత్యుం నమామ్యహం   భయాన్ని దూరం చేస్తుంది. ఆయుర్దాయం ఇస్తుంది Read more […]

Read More

గాయత్రి మంత్రం ప్రాముఖ్యత

త్రికరణ శుద్ధితో ఈ మంత్రాన్ని విన్నా, జపించిన మానసిక రుగ్మతల ను దూరం చేస్తుంది ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుః వరేణియం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ఈ మంత్రలోని ప్రతి బీజాక్షరానికి Read more […]

Read More

నవగ్రహ స్తోత్రాలు

1. ఆదివారం – సూర్య గ్రహం  జపాకుసుమ సంకాశం, కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ | తమోరిం సర్వపాపఘ్నం, ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ || ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతి ఆదివారం 108 సార్లు జపించాలి. అలాగే ప్రస్తుతం సూర్య మహాదశ Read more […]

Read More

సంతానం కోసం మంత్రం

సంతాన గోపాల మంత్రం || ఓం దేవకీ సుత గోవిందా వాసుదేవ జగత్పతే దేహిమే తనయం కృష్ణా త్వా మహం శరణం గతః || గర్భం అనేది స్త్రీ జీవితంలో ఒక మధురమైన అనుభూతి. సంతానం లేక బాధపడుతున్న మహిళలు ఈ సంతాన గోపాల Read more […]

Read More