మేష రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : ఇక్కడ ఇవ్వబడిన రాశి చక్రంలో ఉన్న 9 గ్రహాలు మేష రాశి ప్రభావంలో ఉన్నారు. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యవసాయం, ఇంజనీరింగ్ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసే వారికీ ధన సంపాదన పెరుగుతుంది. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఈ కొత్త సంవత్సరంలో అదృష్టాలు ఉంటాయి. మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో చంద్ర, బుధ, గురు గ్రహాలకు బలంగా సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె జ్యోతిష్య

Read More

మీన రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : ఒక కేతు గ్రహం తప్ప మిగిలిన గ్రహాలన్ని మీన రాశి యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నారు. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధన సంపాదన బాగుంటుంది. అలాగే చక్కటి అభివృద్ధి కూడా ఉంటుంది. పత్రిక రంగం, జర్నలిస్టులకు అలాగే విద్య సంబంధిత వ్యాపారులకు మరియు ఉద్యోగస్తులకు చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కెమికల్స్, పెట్రోలియం వ్యాపారాలు చేసేవారికి కూడా ధన సంపాదన బాగుంటుంది. వీరికి కొత్తగా వ్యాపారాలు చేసే

Read More

కుంభ రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : కుంభ రాశి కూడా ఒక రాహు గ్రహం తప్ప మిగిలిన గ్రహాలన్ని కుంభ రాశి యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నాయి. కావున వైద్య సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి అభివృద్ధి. ఉంటుంది. పోలీస్ డిపార్టుమెంటు ఉద్యోగస్తులకు, అలాగే సైంటిస్ట్ సంబంధిత ఉద్యోగస్తులకు అలాగే ఆధ్యాత్మిక సంబంధిత ఉద్యోగస్తులకు చాలా బాగుంటుంది. అలాగే వీరు ఏ పని చేసిన విజయవంతం అవుతుంది. ఏవి కాకుండా మిగతా సంస్థలలో లేదా వేరే

Read More

మకర రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : ఒక రాహు గ్రహం తప్ప మిగిలిన గ్రహాలన్ని మకర రాశి యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నాయి. కావున జనవరి నెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు మంచి గురింపు వస్తుంది. అలాగే జీతాలు పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. లాయర్స్, జడ్జి అలాగే కోర్టు సంబంధిత ఉద్యోగస్తులకు చాలా బాగుంటుంది. ఆహార సంబంధ వ్యాపారాలు మరియు వ్యవసాయం చేసేవారికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. అలాగే నాయకులకు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి.

Read More

ధనుస్సు రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : రాశి చక్రంలోని గ్రహాలన్నీ ధనుస్సు రాశి యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నాయి. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి విద్య సంబంధిత వ్యాపారాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే దేవాదాయ సంస్థలలో పనిచేసే వారికి ధన సంపాదన పెరుగుతుంది, అలాగే అదృష్టాలు వరిస్తాయి. ప్రయివేట్ ఉద్యోస్టులు స్థిరాస్తుల మీద పెట్టుబడి పెట్టె అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉన్నత విద్య కోసం

Read More

వృశ్చిక రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : రాశి చక్రంలో ఒక కేతు గ్రహం తప్ప మిగిలిన గ్రహాలన్నీ వృచ్చిక రాశి యొక్క ప్రభావములో ఉన్నారు. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. అలాగే అదృష్టాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రత్యేకించి ఇంజనీరింగ్ డిపార్టుమెంటు లో పని చేసేవారికి ఇంక్రిమెంట్స్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు మంచి శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార విస్తరణ కోసం కొత్త వ్యాపారాలు కూడా మొదలుపెడతారు. కొత్తగా ఉద్యోగ

Read More

తులా రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : తులా రాశి శని, కుజ, రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావంలో ఉంది. కావున వృతి ఏదైనా సరే జనవరి నెలలో ఆర్థికంగా నష్టాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రత్యేకించి బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులకు, చిట్ ఫండ్ వ్యాపారస్తులకు మరియు వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు నష్టాలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక సంస్థలలో పని చేసేవారికి మరియు జ్యోతిష్య వృత్తిలో ఉన్నవారికి ధన సంపాదన ఉహించినంతగా ఉండదు. షేర్

Read More

కన్యారాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : కుజ, గురు, బుధ, శుక్ర, శని, కేతు గ్రహాల ప్రభావం కన్యారాశి మీద ఉంది. కావున వైద్య మరియు ఆహార సంబందిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి అదృష్టాలు వరిస్తాయి. అలాగే ధన సంపాదన చాలా బాగుంటుంది. అలాగే భూసంబంధ / రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఇనుము, ఇంజనీరింగ్ సంబందిత వ్యాపారాలు చేసేవారు జాగ్రత్తగా ఉంటె నష్టాలు ఉండవు. అలాగే పత్రిక రంగంలో ఉన్నవారికి

Read More

సింహ రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : కుజ, శని, రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావంలో సింహ రాశి ఉంది. కావున జనవరి నెలలో ఆర్థిక పరమైన నష్టాలు ఉంటాయి. గవర్నమెంట్, వైద్య సంబందిత ఉద్యోగస్తులకు అనుకోకుండా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తండ్రి యొక్క వృతి వ్యాపారం అయిన లేదా ఏదైనా సరే నష్టాలు ఉండే అవకాశాలు చాల ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాంట్రాక్టు వ్యాపారస్తులు చాల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే కొత్తగా వ్యాపారం చేస్తున్న వారు చక్కటి

Read More

కర్కాటక – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : రాశి చక్రంలో ఉన్న 9 గ్రహాలు కర్కాటక రాశి ప్రభావంలో ఉన్నారు. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి ఎగుమతి, దిగుమతి మరియు వ్యవసాయ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి ధన సంపాదన చాల బాగుంటుంది. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లేదా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది. అలాగే వీరు స్థిరాస్తులు కొనే అవకాశాలు చాల ఎక్కువగా ఉన్నాయి వైద్య వృత్తిలో ఉన్నవారికి కూడా

Read More