గోమేధికం – Gomed

8. గోమేధికం – Gomed ఈ రత్నం రాహు గ్రహానికి కారకత్వం వహిస్తుంది. ఈ రత్నం ధరించడం వలన మానసిక సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు మరియి చేదు వ్యసనాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. గోమేధికం (Gomed) – 1 క్యారెట్ – 5000 – 8000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903  

Read More

నీలం – Blue Sapphire

8. నీలం – Blue Sapphire ఈ రత్నం శని గ్రహానికి సంకేతం. ఈ శని గ్రహం బాధలు, గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్, పంటి సమస్యలు, ఆయుర్దాయం విషయాలకు కారకత్వం వహిస్తుంది. రాశి చక్రములో చక్రంలో శని గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె ఈ ఫలితాలు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. రాశి చక్రంలో శని గ్రహ స్థితిని పరిగణలోకి తీసుకుని నీలం రత్నం ధరించడం వలన ఈ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నీలం (Blue Sapphire) – 1 క్యారెట్ – 5000 – 8000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

వజ్రం – Diamond

6. వజ్రం – Diamond ఈ రత్నం శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించినది. ధన సంపాదన, వివాహ జీవితం, వాహనాలు, స్థిరాస్తుల గురించి తెలియజేస్తుంది. కావున రాశి చక్రంలో శుక్ర గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె ఈ రత్నం ధరించడం వలన ఈ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వజ్రం – Diamond – 50000 – 150000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

కనుక పుష్యరాగం – Yellow Sapphire

5. కనుక పుష్యరాగం – Yellow Sapphire ఈ రత్నం గురు గ్రహానికి సంబంధించినది. విద్య, జ్ఞానం, కుటుంబ జీవితం, ఉన్నత విద్య, సంతానం విషయానికి కారకత్వం వహిస్తుంది. కావునరాశి చక్రంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె ఈ రత్నం ధరించడం వలన ఈ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కనుక పుష్యరాగం – Yellow Sapphire – 4000 – 15000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

జాతి పచ్చ – Emerald

4. జాతి పచ్చ – Emerald ఈ రత్నం బుధ గ్రహానికి సంకేతం. విద్య, వ్యాపారం, ఆధ్యాత్మిక విద్య , ఆరోగ్యం, వివాహ జీవితం విషయాలకు కారకత్వం వహిస్తుంది. కావున రాశి చక్రంలో బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె జాతి పచ్చ ధరించాలి. జాతి పచ్చ – Emerald – 4000 – 10000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

పగడం – Coral

3. పగడం – Coral  పగడం కుజ గ్రహానికి సంకేతం. అధికారం, ధైర్యం, బలం మరియు రక్త కణాల గురించి తెలియజేస్తుంది. రాసి చక్రంలో కుజ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె బయలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఇతరుల మీద అదరపడుతారు. కుజ గ్రహానికి చెందిన పగడం ధరించడం వలన ఈ రుగ్మతల నుండి ఉపశమనం ఉంటుంది.     పగడం (Coral) – 1 క్యారెట్ – 3000 to 7000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

ముత్యం – Peral

2. ముత్యం – Peral ముత్యం చంద్ర గ్రహానికి సంకేతం. ఇది మనస్సుకు బలం మరియు మనశాంతిని ఇస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. భావోద్వేగా రుగ్మతలను దూరం చేస్తుంది. జాతకరీత్యా చంద్ర గ్రహం బలహీనంగా ఉండి, చెడు లక్షణాల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది ముత్యం (Peral) – 1 క్యారెట్ – 2000 to 7000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

కెంపు – Ruby

1. కెంపు – Ruby కెంపు ఎరుపు రంగు రత్నం. ఇది సూర్య గ్రహానికి సంకేతం – జాతకుడు జన్మ రాశి చక్రంలో సూర్య గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటె విశ్వాసం, నాయకత్వం మరియు ప్రభుత్వ రంగ బెనిఫిట్స్ విషయాలకు సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. సూర్య గ్రహం యొక్క అనుకూలమైన ప్రభావాన్ని మెరుగుపరచడానికి కెంపు రత్నం ఉపయోగకరమైందిగా సూచిస్తారు. కెంపు (Ruby) – 1 క్యారెట్ – 8000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More

Jyotish Shiromani – Level 3

Advanced BNN Astrology Course భృగు నంది నాడి జ్యోతిష్యం భృగు నంది నాడి జ్యోతిష్య పద్దతిలో ప్రధానంగా కారకత్వాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే గురు, శని, రాహు ,మరియు కేతు గ్రహాల గోచారం ఖచ్చితమైన ప్రిడిక్షన్ ఇవ్వడంలో చాలా ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. అలాగే ప్రోగ్రెసివ్ గోచారం మరియు శని దశ పద్దతిని అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రిడిక్షన్ ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పగలం Jyotish Shiromani – Level 3 Fee –  ₹ 9750 + GST  (GSTIN – 36FCCPS7457C1ZC ) Duration- 23 Online Zoom Classes @7pm 15 Offline Classes – Sunday @11AM to 1:30PM Course Details of Level 3 BNN Astrology Rules Planets Significations Planets Good & Bad Combinations Marriage – Child Birth & All Events Transit Astrology Rules Planets

Read More

Jyotish Visharad – Level 2

Advanced Astrology Course KP జ్యోతిష్యం ఆధునిక పద్దతిలో  KP రూల్స్ తో ఆస్ట్రాలజీ డీగ్రీస్ ను పరిగణలోకి తీసుకుని విశ్లేషణ పద్దతిలో వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ డిగ్రీస్ ను బట్టి ఖచ్చితంగా ప్రిడిక్షన్ చెప్పగలం. Jyotish Praveena – Level 2 Fee –  ₹ 8750 + GST  (GSTIN – 36FCCPS7457C1ZC ) Duration- 23 Online Zoom Classes @7pm 15 Offline Classes – Sunday @11AM to 1:30PM Course Details of Level 2  Important Degrees of 12 Houses and Planets Combinations Analysis Method with Example Charts Marriage – 1st – 2nd – More than 2 Marriage – Divorce No Marriage Child Birth – No Child Birth Education – Profession – Govt & Business

Read More

1 2 3 12