కన్యారాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : కుజ, గురు, బుధ, శుక్ర, శని, కేతు గ్రహాల ప్రభావం కన్యారాశి మీద ఉంది. కావున వైద్య మరియు ఆహార సంబందిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి అదృష్టాలు వరిస్తాయి. అలాగే ధన సంపాదన చాలా బాగుంటుంది. అలాగే భూసంబంధ / రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఇనుము, ఇంజనీరింగ్ సంబందిత వ్యాపారాలు చేసేవారు జాగ్రత్తగా ఉంటె నష్టాలు ఉండవు. అలాగే పత్రిక రంగంలో ఉన్నవారికి

Read More

సింహ రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : కుజ, శని, రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావంలో సింహ రాశి ఉంది. కావున జనవరి నెలలో ఆర్థిక పరమైన నష్టాలు ఉంటాయి. గవర్నమెంట్, వైద్య సంబందిత ఉద్యోగస్తులకు అనుకోకుండా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తండ్రి యొక్క వృతి వ్యాపారం అయిన లేదా ఏదైనా సరే నష్టాలు ఉండే అవకాశాలు చాల ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాంట్రాక్టు వ్యాపారస్తులు చాల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే కొత్తగా వ్యాపారం చేస్తున్న వారు చక్కటి

Read More

కర్కాటక – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : రాశి చక్రంలో ఉన్న 9 గ్రహాలు కర్కాటక రాశి ప్రభావంలో ఉన్నారు. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి ఎగుమతి, దిగుమతి మరియు వ్యవసాయ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి ధన సంపాదన చాల బాగుంటుంది. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లేదా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది. అలాగే వీరు స్థిరాస్తులు కొనే అవకాశాలు చాల ఎక్కువగా ఉన్నాయి వైద్య వృత్తిలో ఉన్నవారికి కూడా

Read More

మిథున రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : మిథున రాశి గురు, శని, కుజ, రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావంలో ఉంది. శుక్ర, బుధ గ్రహాల ప్రభావం అసలు లేదు. కావున ఆర్థిక పరమైన నష్టాలు ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. కొత్తగా వ్యాపారం మొదలు పెట్టిన వారు చాలా జాగ్రతగా ఉండాలి. విద్య సంస్థలు, ఆధ్యాత్మిక రంగాలలో ఉన్నవారికి అసలు బాగుండదు. అలాగే బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులకు కూడా అసలు బాగుండదు. మొత్తానికి కొత్త సంవత్సరం జనవరి నెల

Read More

వృషభ రాశి – జనవరి 2023

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మాస ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. గమనిక : మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహాదశ / భుక్తి / అంతర అధిపతులకు 2, 6, 10 మరియు 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే – ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ధన సంపాదన : ఇక్కడ ఇవ్వబడిన రాశి చక్రంలో ఉన్న 9 గ్రహాలు వృష రాశి ప్రభావంలో ఉన్నారు. కావున వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులకు మరియు ఫైనాన్స్ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేసేవారికి  ధన సంపాదన చాలా బాగుంటుంది. మీ యొక్క వ్యక్తిగత రాశి చక్రంలో శుక్ర, బుధ, గురు గ్రహాలకు బలంగా సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఏ వ్యాపారం చేస్తున్న సరే ధన సంపాదనతో

Read More

2023 సంవత్సరంలో 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది?

ఇక్కడ జనవరి 1, 2023 – రాశి చక్రం ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు. ఈ రాశి చక్రంలోని గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకుని వార్షిక (సంవత్సర )ఫలితాలు చెప్పడం జరుగుతుంది మన వ్యక్తిగత రాశి చక్రములో శని, మరియు గురు గ్రహాల యొక్క గోచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాతకుడు / జాతకురాలి  వార్షిక పలితాలు చెప్పడము జరుగుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 12 రాశుల వారికి కేవలము వారి యొక్క లగ్నాన్ని మరియు లగ్నాధిపతిని మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకుని చెప్పడము జరుగుతుంది. సంఖ్యా శాస్త్ర ప్రకారం మీరు ఏ నెలలో జన్మించారో ఆ నెల ప్రకారం, అనగా సౌర మాసం ప్రకారం ( Solar Month ) ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పలితాలు వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధి ఎలా ఉంటుంది. అలాగే వ్యాపారములో లాభ నష్టాల గురించి, అలాగే 2023 సంవత్సరంలో ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. అలాగే ఆరోగ్యం

Read More

జ్యోతిష్యశాస్త్ర తరగతులు

జ్యోతిష్యశాస్త్ర తరగతులు – ఈ తరగతులు వారానికి ఒక రోజు ఉంటుంది. ఈ తరగతి రెండు గంటలు ఉంటుంది ఈ తరగతులు 15 వారలు ఉంటాయి ప్రతి వారం ఒక టాపిక్ తీసుకుని క్లాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ జ్యోతిష్య తరగతులు KP పద్దతిలో ఉంటాయి. ఈ తరగతులు జూమ్ లో ఉంటాయి. 15 వారాలు – KP ఆస్ట్రాలజీ కోర్స్ డీటెయిల్స్  KP బేసిక్ అస్టోలొజి రూల్స్ భావ కారకత్వాలు గ్రహ కారకత్వాలు 27 నక్షత్రాలు – ప్రెడిక్టివ్ రూల్స్ 12 భావాలు – స్ట్రాంగ్ సిగ్నిఫికేటర్స్ రూలింగ్ ప్లానేట్స్   టైమింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ రూల్స్ వివాహం – మొదటి వివాహం, విడాకులు, రెండవ వివాహం, వివాహం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ? సంతానం – తొందరగా, సంతానం ఎవరికి ఉంటుంది, ఆలస్య సంతానం, సంతానం ఎవరికి ఉండదు ? వృత్తి, ఉద్యోగాలు – గవర్నమెంట్ జాబ్, ప్రైవేట్ జాబ్,

Read More

వాస్తు జ్యోతిష్యం – ప్రాథమిక నియమాలు

12 రాశులు – దిక్కులు గ్రహాలు – దిక్కులు సూర్య –        తూర్పు చంద్ర –        ఉత్తరం & పడమర కుజ –        దక్షిణం బుధ –        ఉత్తరం గురు –        ఈశాన్యం శుక్ర –        దక్షిణం & తూర్పు శని –        పడమర రాహు –        నైరుతి కేతు –        బ్రహ్మస్థానం గ్రహాలు – ప్రతికూల స్థానాలు సూర్య –        6, 7, 8 చంద్ర –        6,8,12 కుజ –        4, 6, 8, 12 బుధ –        8, 12 గురు –        6, 7,8, 10 శుక్ర –        6, 8 శని –        1, 4 రాహు –        2, 4, 8, 9, 12 కేతు –        3, 6, 8 ఇక్కడ గ్రహాలు అలాగే ఆ గ్రహాలు ఏ ఏ

Read More

తెలుగు జ్యోతిష్య మాస పత్రిక – Telugu Astrology Monthly Magazine

ఇక్కడ కింద నీలం రంగులో కనిపిస్తున్న Download మీద క్లిక్ చేస్తే మాస పత్రిక PDF ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. జూన్ – మాస పత్రిక – Download  జూలై – మాస పత్రిక – Download ఆగస్టు – మాస పత్రిక – Download సెప్టెంబర్ – మాస పత్రిక – Download అక్టోబర్ – మాస పత్రిక – Download నవంబర్ – మాస పత్రిక – Download డిసెంబర్ – మాస పత్రిక – Download

Read More

Online Numerology Vastu Course

న్యూమరాలుజీ వాస్తు కోర్స్ క్లాస్సేస్ : ఫిబ్రవరి 23, 2022 Fee 1150/- ✅️సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ✅️100% వాస్తు దోషం చెప్పగలరు. ✅️ రెమిడీస్ కూడా ఇవ్వగలరు 6 రోజులు ఆన్ లైన్ జూమ్ క్లాస్సేస్స మయం : 6 లేదా 8 PM Course Details  Numbers & Directions Numerology Vastu Chart Numerology Vastu Benefits Numerology Vastu Dosu Vastu Dosu and Diseases Vastu Dosu Remedies Enroll Now @ 1150

Read More