వివాహం – మంత్రాలు

1. అమ్మాయిలకు వివాహం తొందరగా జరగటానికి కాత్యాయనీ మహామాయే మహా యోగిజ్ఞ దీశ్వరీ నంద గోపసుతం దేవీపతిమ్ మేకురుతేనమః పతిం మనోహరం దేహి మనోవృత్తానుసారిణం తారకం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవం 2. Read more [...]

Read More

పరిహారాలు

పరిహారాలు నిజంగా పని చేస్తాయా లేదా పరిహారాలు పని  చేస్తాయని చెప్పవచ్చు. ఎవ్వరికీ పని చేస్తాయి అనే విషయానికి వస్తే 360 డిగ్రీల రాశి చక్రములో వుండే  12 భావాలు, ఈ 12 భావాలలో ఏ భావాలతో సిగ్నిఫీకేసన్స్ Read more [...]

Read More

Share:
error: Content is protected !!