పాలక గ్రహాలు – Ruling Planets – KP Astrology

పాలక గ్రహాలు – Ruling Planets – KP Astrology

KP Astrology Ruling Planets

1.జన్మ దిన పాలక గ్రహాలు

ఇక్కడ 06-09-2002, శుక్ర వారము రోజున, జహీరాబాద్ లో  20 గం. 24ని.జన్మిచిన రాశి చక్రము ఇవ్వడము జరిగింది గమనించగలరు.

 

రూలింగ్ ప్లానేట్స్ అనగా

 1. లగ్నంలో ఏ రాశిలో పడితే – ఆ లగ్నాధిపతి, నక్షత్రాధిపతి మరియు సబ్ లార్డ్
 2. అలాగే చంద్ర గ్రహం ఏ రాశిలో స్థితి అయితే – ఆ రాశి అధిపతి, నక్షత్రాధిపతి మరియు సబ్ లార్డ్
 3. అలాగే రోజు – డే లార్డ్

లగ్నము          : గురు  – బుధ   – గురు

రాశి (చంద్ర)  : సూర్య  – కేతు   – బుధ

శుక్రవారం       : శుక్ర

 1. ఈ ఏడు గ్రహలనే పాలక గ్రహాలు (Ruling Planets) అంటారు. వీటిని జన్మ దిన పాలక గ్రహాలు అంటారు.
 2. మనం ఏ ఈవెంట్ గురించి వీశ్లేషణ చేస్తామో – ఆ ఈవెంట్ కు సంబంధించిన సిగ్నిఫికేటర్స్ లో ఈ పాలక గ్రహాలు కూడా వుంటే ఆ ఈవెంట్ ఇంకా ఖచ్చితంగా  జరుగుతుంది.
 3. ఏ ఈవెంట్ అయిన సరే – ఆ ఈవెంట్ కు సంబంధించిన సిగ్నిఫికేటర్స్ యెక్క దశ, భుక్తి మరియు అంతర కాలాలలోఈవెంట్  జరుగుతుంది.
 4. ఈ దశ, భుక్తి మరియు అంతర కాలాల సిగ్నిఫికేటర్స్ – పాలక గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేసన్స్ ఉంటె – ఆ ఈవెంట్ ఇంకా ఖచ్చితంగా  – ఈ దశ, భుక్తి మరియు అంతర కాలలలోనే జరుగుతుంది.

2.KP హోరారి ఆస్ట్రాలజీ పాలక గ్రహాలు

 1. KP Horary Astrology  –  ప్రశ్న జ్యోతిష్యము లో 1 నుండి 249 సబ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి.
 2. తన గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తి ఈ 1 నుండి 249 సంఖ్యలలో ఏదో ఒక సంఖ్యా చెప్పడము జరుగుతుంది.
 3. ఈ నెంబర్ ప్రకారము జ్యోతిష్యుడు తన  స్థలము నుండి ఏ సమయానికి చార్ట్ వేస్తె ఈ సమయము ప్రకారము చార్ట్ వేసుకోవాలి.
 4. హోరారి చార్ట్ వేసుకున్నాక, ప్రశ్న అడిగిన వ్యక్తి చెప్పిన సంఖ్యా ప్రకారము లగ్నము అవుతుంది.
 5. అలాగే ఏ సమయానికి చార్ట్ వేసుకుంటే ఆ సమయము ప్రకారము లగ్నము వుంటుంది.
 6. ఈ లగ్నానికి చెందిన సైన్ లార్డ్, స్టార్ లార్డ్, సబ్ లార్డ్, అలాగే చంద్ర గ్రహానికి సైన్ లార్డ్, స్టార్ లార్డ్, సబ్ లార్డ్, అలాగే వీటితో పాటు ఏ రోజు చార్ట్ వేసుకుంటే ఆ రోజుకు చెందిన లార్డ్ … ఈ 9 గ్రహాలను Horary Ruling Planets అంటారు.
 7. ఈ 9 Ruling Planets ద్వార  కూడా event ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని చెప్పవచ్చు.
 8. ఏ రోజు హోరారి ఆస్ట్రాలజీ చార్ట్ వేస్తామో  – ఆ రోజు ఆ సమయానికి, ఆ స్థలం నుండి అలాగే KP New Ayanamsa ఉపయోగించి చార్ట్ వేసుకోవాలి.

ఇక్కడ హోరారి క్వశ్చన్ నెంబర్ : 68 ప్రకారము  చార్ట్ వేయడము జరిగింది గమనిచగలరు

DATE               : 09-06-2017,

సమయము    : 07-45-23 am

స్థలము           : ZAHEERABAD

ఇక్కడ పైన ఇవ్వబడిన హోరారి చార్ట్ గమనిస్తే – హోరారి క్వశ్చన్ నెంబర్ : 68 ప్రకారము  కర్కాటక లగ్నము అయింది.

హోరారి చార్ట్ వేసుకున్న సమయము ప్రకారము – లగ్నము మిథున రాశి అయింది.

చార్ట్ లో సమయము ప్రకారము వచ్చిన లగ్నము మరియు చంద్ర గ్రహలను తీసుకోవాలి

లగ్నము                          :  బుధ – గురు  – గురు – శుక్ర

రాశి (చంద్ర)                   :  సూర్య – కేతు – గురు – శుక్ర

ఆదివారం                       :  సూర్య

 • ఈ 9 గ్రహలనే హోరారి ఆస్ట్రాలజీ పాలక గ్రహాలు (Ruling Planets) అంటారు.
 • మనం ఏ ఈవెంట్ గురించి వీశ్లేషణ చేస్తామో – ఆ ఈవెంట్ కు సంబంధించిన సిగ్నిఫికేటర్స్ లో ఈ పాలక గ్రహాలు కూడా వుంటే ఆ ఈవెంట్ ఇంకా ఖచ్చితంగా  జరుగుతుంది.
 • ఏ ఈవెంట్ అయిన సరే – ఆ ఈవెంట్ కు సంబంధించిన సిగ్నిఫికేటర్స్ యెక్క దశ, భుక్తి మరియు అంతర కాలాలలోఈవెంట్  జరుగుతుంది
 • ఈ దశ, భుక్తి మరియు అంతర కాలాల సిగ్నిఫికేటర్స్ – పాలక గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేసన్స్ ఉంటె – ఆ ఈవెంట్ ఇంకా ఖచ్చితంగా  – ఈ దశ, భుక్తి మరియు అంతర కాలలలోనే జరుగుతుంది.
 • ఈ హోరారి ఆస్ట్రాలజీ లో మరొక ప్రదానమైన విషయము : వక్ర మార్గములో ఉన్న గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు.

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ పద్ధతి : https://nsteluguastrology.com/category/articles/horary-astrology/

తెలుగు యూట్యూబ్ ఆస్ట్రాలజీ లింక్ – వేదిక్ & KP ఆస్ట్రాలజీ మరియు న్యూమరాలజీ, వీడియోలు ఉంటాయి. https://www.youtube.com/nsteluguworld