నా డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి ?

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తాడు.

నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి KP హోరారీ లో 118వ నెంబర్ ఇచ్చి హోరారీ ప్రశ్న అడిగాడు. నేను నా స్నేహితుడికి డబ్బులు అప్పుగా ఇచ్చాను. ఆ డబ్బు ఎప్పుడు ఇస్తాడు.

హోరారీ ప్రశ్న : డబ్బులు
హోరారీ నెంబర్ : 118
హోరారీ …

Read More

జ్యోతిష్య వృత్తి – సంపాదన

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – జ్యోతిష్య వృత్తి

జ్యోతిష్య వృత్తిలో ధన సంపాదన ఎలా ఉంటుందనే విషయానికి హోరారీ ఆస్ట్రాలజీలో 123వ నెంబర్ తీసుకోవడం జరిగింది. హోరారీ ప్రశ్న : జ్యోతిష్య వృత్తి ఎలా ఉంటుంది ? హోరారీ నెంబర్ : 123 చార్టు వేసుకున్న తేదీ : జూలై 13, 2021 చార్టు వేసుకున్న సమయం

Read More

KP హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – ప్రేమ వివాహం

KP హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ నెంబర్ 32 – ప్రేమ వివాహం

నేను ఒక అబ్బాయిని ఒక సంవత్సరం ప్రేమించాను. పెద్దల అంగీకారంతో మా ప్రేమ వివాహం జరుగుతుందా లేదా ? ఒకవేళ జరిగితే ఎప్పుడు జరుగుతుంది?

హోరారీ ప్రశ్న నెంబర్            :    ప్రేమ వివాహం
హోరారీ నెంబర్                       :    32
చార్టు వేసుకున్న తేదీ               :    …

Read More

హాస్పిటల్ నుండి క్షేమంగా ఎప్పుడు వస్తారు?

Horary Astrology – ఆరోగ్యం

మే 23, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్ నుండి ఫోన్ చేసి – తన భర్త హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసాం, ఎప్పుడు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారు? అని అడగడం జరిగింది. హోరారీ నెంబర్ 115 ఇచ్చారు.

హోరారీ ప్రశ్న                        :        హాస్పిటల్ నుండి ఎప్పుడు వస్తారు…

Read More

నెక్లెస్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది

Horary Astrology – Necklace

ఫిబ్రవరి 21, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు,

తన నెక్లెస్ కనిపించడం లేదని నా భార్య ప్రమీల చెప్పడం జరిగింది.
హోరారీ ప్రశ్న జ్యోతిష్య పద్దతిలో – నెక్లెస్ ఇంట్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవటానికి, 1 నుండి 249 నెంబర్స్ మధ్యలో 55 వ నెంబర్ తీసుకున్నాను.

హోరారీ …

Read More

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ రూల్స్

KP Horary Astrology – ప్రశ్న జ్యోతిష్యములో

  1. 1 నుండి 249 సబ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. తన గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తి ఈ 1 నుండి 249 సంఖ్యలలో ఏదో ఒక సంఖ్యా చెప్పడము జరుగుతుంది. ఈ నెంబర్ ప్రకారము జ్యోతిష్యుడు తన  స్థలము నుండి ఏ సమయానికి చార్ట్ వేస్తె ఈ సమయము ప్రకారము

Read More

Share:
error: Content is protected !!