Learn Advanced Numerology

Learn Advanced Numerology

Advanced Techniques of Predictive Numerology

అడ్వాన్సుడ్ న్యూమరాలజీ – సౌర మాన పద్దతిలో (Solar Month ) ఉంటుంది.

  1. పుట్టిన రోజులోని సంఖ్యల ప్రకారం సంఖ్యా జోతిష్య గణిత పద్దతిలో 1 నుండి 9 సంఖ్యలకు ఆధిపత్యం వహించే గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.
  2. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సోలార్ మొంత్ కు ఆధిపత్యం వహించే సంఖ్యను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి
  3. న్యూమరాలజీ చార్టు -ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు.
  4. ఈ రెండు రూల్స్ ప్రకారం, అలాగే న్యూమరాలజీ చార్టు ప్రకారం గ్రహాల యొక్క మిత్ర, శత్రుత్వ సంఖ్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఏ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతంది. అలాగే నెల వారి ఫలితాలను కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

 

కోర్స్ డీటెయిల్స్ : https://nsteluguastrology.com/astrology-course-details/

NS Telugu You Tube Channel : https://www.youtube.com/nsteluguworld