మీన రాశి ( ఫిబ్రవరి 19 – మార్చి 20 )

మీన రాశి ( ఫిబ్రవరి 19 – మార్చి 20 )

అధిపతి – గురు గ్రహం

 • వీరికి అందరినీ ప్రేమించే మంచి మనస్సు ఉంటుంది.
 • సున్నితమైన మనస్సు కలవారు. అలాగే ప్రతి విషయానికి సర్దుకుపోయే స్వభావం ఉంటుంది.
 • కావున ప్రతి ఒకరు వీరిని ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు అలాగే వీరి మాట వింటారు.

వృత్తి

 • విద్య & ఆర్థిక సంస్థలు, న్యాయ శాఖ
 • బ్యాంక్, ఉపాధ్యాయులు, సినిమా రంగం
 • ఆసుపత్రులు, వైద్యులు & సర్జన్లు, నర్సులు, జైలు
 • రవాణా, దిగుమతి & ఎగుమతి వ్యాపారం.

ధన సంపాదన

 • గురు గ్రహానికి కుజ, చంద్ర, సూర్య గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఫైనాన్సియల్ స్టేటస్ బాగుంటుంది.
 • ఈ గ్రహాలకు శుక్ర గ్రహంతో కూడా సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఫైనాన్సియల్ స్టేటస్ బాగుంటుంది అలాగే మంచి గుర్తింపు వస్తుంది
 • శని గ్రహంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె దన సంపాదన మాములుగా ఉంటుంది.

ఆరోగ్యం

 • పాదాలు, పడక సుఖాలు వివాహానికి కారకత్వం వహిస్తాయి
 • గురు గ్రహానికి రాహు, చంద్ర గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉండి 12వ స్థానంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఈ సమస్యలు ఉంటాయి.
 • గురు గ్రహానికి లగ్నం/ లగ్నాధిపతి మరియు సూర్య గ్రహంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఈ సమస్యలు ఉండవు

అదృష్ట సంఖ్యలు :

 • 1, 3, 7

అదృష్ట రంగులు :

 • ఆరంజ్ కలర్, బంగారు వర్ణం, తెలుపు, లేత పసుపు

Zodiac Signs : http://89g.b09.myftpupload.com/category/zodiac-signs/

You Tube Channel : https://www.youtube.com/nsteluguastrology

Astrology Articles : http://89g.b09.myftpupload.com/astrology-articles/