కుంభ రాశి ( జనవరి 22 – ఫిబ్రవరి 18 )

కుంభ రాశి ( జనవరి 22 – ఫిబ్రవరి 18 )

అధిపతి శని గ్రహం

 • వీరికి ఎంత ప్రతిభ ఉన్నా, నిత్య విద్యార్తిలాగా కొత్త విషాయాలను నేర్చుకుంటారు.
 • మనస్సులో ఉన్న ప్రేమను పట్టకుండా పనిలో కొత్తదనానికి ప్రయత్నిస్తారు.
 • సహజంగా వీరికి భయం ఉన్నప్పటికీ ఏ రంగంలో ఉన్న సరే విజయాలు ఉంటాయి.
 • అలాగే వీరికి సేవ చేసే గుణం కూడా ఉంటుంది.

వృత్తి

 • సిబిఐ డిపార్ట్మెంట్, డిఫెన్స్, జైలు అధికారులు
 • కన్సల్టెన్సీ, సైకాలజీ, టెక్నాలజీ, సాంకేతిక సలహాదారులు
 • సామాజిక & న్యాయ సలహాదారులు
 • విద్యుత్ సంబంధిత ఉద్యోగాలు, శాస్త్రవేత్తలు.

ధన సంపాదన

 • శని గ్రహానికి గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ధన సంపాదన బాగుంటుంది
 • ఈ గ్రహాలతో రాహు గ్రహంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ధన సంపాదన మాములుగా ఉంటుంది.
 • అలాగే ఈ గ్రహాలతో కేతు చందా గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వీరి ఏ పని చేసిన సరే నష్టాలు ఉంటాయి.

ఆరోగ్యం

 • వెనుక కాళ్ళు, శ్వాసక్రియలో రక్తం విషయానికి కారకత్వం వహిస్తాయి
 • బుధ, చంద్ర గ్రహాలు బలహీనంగా ఉంటె ఈ సమస్యలు ఉంటాయి.
 • అలాగే అదనంగా ఈ గ్రహాలకు 4, 6 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
 • శని గ్రహానికి లగ్నంతో లేదా లగ్నాధిపతితో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ఈ సమస్యలు ఉండవని చెప్పవచ్చు.

అదృష్ట సంఖ్యలు :

 • 5, 6

అదృష్ట రంగులు :

 • ముదురు నీలం, బూడిద రంగు, సిమెంట్ కలర్

Zodiac Signs : http://89g.b09.myftpupload.com/category/zodiac-signs/

You Tube Channel : https://www.youtube.com/nsteluguastrology

Astrology Articles : http://89g.b09.myftpupload.com/astrology-articles/