నా డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి ?

నా డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి ?

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తాడు.

నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి KP హోరారీ లో 118వ నెంబర్ ఇచ్చి హోరారీ ప్రశ్న అడిగాడు. నేను నా స్నేహితుడికి డబ్బులు అప్పుగా ఇచ్చాను. ఆ డబ్బు ఎప్పుడు ఇస్తాడు.

హోరారీ ప్రశ్న : డబ్బులు
హోరారీ నెంబర్ : 118
హోరారీ చార్టు వేసుకున్న తేదీ : మార్చి 14, 2021
హోరారీ చార్ట్ వేసుకున్న సమయం : 11:54:32 AM
హోరారీ చార్టు వేసుకున్న స్థలం : జహీరాబాద్

KP రూల్

 • 11వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 1,2,6,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉండాలి
 • 1వ స్థానం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు, 2వ స్థానం ధనం, 6వ స్థానం రుణాలు, 11వ స్థానం లాభాలు.
 • ఈ డబ్బు 1,11 లేదా 2,11 లేదా 6,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు చెందిన దశ, భుక్తి, అంతర కాలంలో వస్తాయి.

ఇక్కడ 118వ నెంబర్ ప్రకారం – హోరారీ ప్రశ్న చార్టు, మరియు 12 స్థానాల డిగ్రీలు అలాగే గ్రహాల డిగ్రీల పట్టికలు ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు.

చంద్ర గ్రహం 11వ స్థానానికి అధిపతి

 • 6వ స్థానంలో శని నక్షత్రం/ శుక్ర సబ్ లో ఉంది.
 • శని గ్రహం 5,6 స్థానాలకు అధిపతి
 • శుక్ర గ్రహం 6వ స్థానంలో స్థితి. 2,9 స్థానాలకు అధిపతి.
 • చంద్ర గ్రహానికి 2,6,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 • ప్రశ్న అడిగిన వ్యక్తి డబ్బు సమయానికి వస్తుందా లేదా అనే ఆలోచనలతో ఉన్నాడని చాలా స్పష్టంగా అర్టం అవుతుంది.

విశ్లేషణ పద్ధతి

11వ స్థానం సబ్ లార్డ్ శుక్ర గ్రహం

 • శుక్ర గ్రహం గురు నక్షత్రం / శుక్ర సబ్ లో ఉంది.
 • కావున 11వ స్థానానికి ఈ రెండు గ్రహాలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుని విశ్లేషణ చేయాలి.
 • శుక్ర గ్రహం 6వ స్థానం కుంభ రాశిలో స్థితి, 2,9 స్థానాలకు అధిపతి.
 • గురు గ్రహం 5వ స్థానం మకరరాశిలో కుజ గ్రహానికి చెందిన ధనిష్ట నక్షత్రంలో స్థితి.
 • కావున 8, 3 స్థానలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 • గురు గ్రహం 4, 7 స్థానాలకు అధిపతి
 • 11వ స్థానానికి 2, 4, 5, 6, 8, 9 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 • ఇక్కడ 8వ స్థానం ప్రోవిడెంట్ ద్వారా లేదా ఇన్సురెన్స్ ద్వారా లేదా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా వచ్చే డబ్బు విషయానికి కారకత్వం వహిస్తుంది.
 • 11వ స్థానం మరియు 1వ స్థానంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ రాలేదు.
 • గురు గ్రహం 7వ దృష్టితో 11వ స్థానం కర్కాటక రాశిని అలాగే 9వ దృష్టితో లగ్నాన్ని చూస్తున్నాడు.
 • ఈ దృష్టి 8 డీగ్రీలలోపు ఉంది కావున 1, 11 స్థానాలతో కూడా సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.

ప్రస్తుత మహాదశ / భుక్తి / అంతర విశ్లేషణ పద్ధతి

 • శని మహాదశ/శుక్ర భుక్తి / గురు అంతర – డిసెంబర్ 2020 నుండి జూన్ 2, 2021 వరకు ఉంది
 • ఈ జాతకుడు మార్చి 14, 2021 రోజున ప్రశ్న అడిగాడు. ఈ రోజు నుండి జూన్ 2, 2021 వరకు ఉంది
 • మహాదశ అధిపతి శని గ్రహం చంద్ర నక్షత్రంలో స్థితి. చంద్ర గ్రహం 6వ స్థానంలో స్థితి, 11వ స్థానానికి అధిపతి
 • భుక్తి అధిపతి శుక్ర గ్రహం 6వ స్థానంలో గురు నక్షత్రంలో స్థితి. కావున 1, 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 • అంతర అధిపతి గురు గ్రహం – పైన వివరించిన విశ్లేషణ పద్ధతి ప్రకారం 1, 11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.

ఫైనల్ జడ్జిమెంట్

 • ఈ విశ్లేషణ పద్దతిని పరిగణలోకి తీసుకుని, ప్రశ్న అడిగిన రోజు మార్చి 14, 2021 నుండి జూన్ 2, 2021 మధ్యలో తన స్నేహితుడికి అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బులు వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది.
 • మే 27, 2021 రోజున తన స్నేహితుడు అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బులు ఇచ్చారని ఫోన్ చేసి చెప్పారు.

గురూజీ కృష్ణమూర్తి గారికి మరియు గురూజీ KN రావు గారికి ప్రణామాలు.

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ బేసిక్ రూల్స్ https://nsteluguastrology.com/horary-astrology-rules/

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ – ప్రేమ వివాహం https://nsteluguastrology.com/kp-horary-astrology-love-marriage/

ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ లింక్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది  https://www.youtube.com/nsteluguworld