మేష రాశి (మార్చి 21 – ఏప్రిల్ 19)

మేష రాశి (మార్చి 21 – ఏప్రిల్ 19)

అధిపతి కుజ గ్రహం

 • వీరికి ఆత్మ విశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతి విషయంలో యాక్టివ్ గా ఉంటారు.
 • స్వతహాగా కోపం ఉన్నప్పటికీ నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. అలాగే ధైర్యసాహసాలు కూడా ఉంటాయి.
 • అసహనం ఉన్నప్పటికీ. దృఢ సంకల్పం ఉండడం చేత విజయం వరిస్తుంది

వృత్తి

 • ఇంజనీరింగ్, మెకానిక్ మరియు యంత్రాలు, 
 • దంతవైద్యులు, సర్జన్స్ & శాస్త్రవేత్తలు
 • రాజకీయ నాయకులు, వ్యవసాయం
 • క్రీడాకారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు

ధన సంపాదన

 • మేష రాశికి అధిపతి అయిన కుజ గ్రహానికి – సూర్య, చంద్ర మరియు శని గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ బలంగా ఉంటె – ఫైనాన్సియాల్ స్టేటస్ బాగుంటుంది.
 • సంపద విషయానికి శుక్ర గ్రహం కారకత్వం వహిస్తుంది. అలాగే 2వ స్థానం ధన స్థానానికి గురు గ్రహం కారకత్వం వహిస్తాడు.
 • కావున గురు శుక్ర గ్రహాలకు సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉండి, కుజ, చంద్ర గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె ధన సంపాదన ఇంకా బాగుంటుంది. 

ఆరోగ్యం

 • మేష రాశి ప్రధానంగా తల మరియు ముఖం సూచిస్తుంది. కావున వీరికి సాధారణంగా తలనోప్పి, మైగ్రేన్ సమస్యలు ఉంటాయి.
 • కుజ గ్రహం రాశి చక్రంలో బలహీనంగా ఉంటె ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. తలకు గాయాలు అవుతాయి.

అదృష్ట సంఖ్యలు

 • 1, 5, 9

Zodiac Signs : http://89g.b09.myftpupload.com/category/zodiac-signs/

You Tube Channel : https://www.youtube.com/nsteluguastrology