వృషభ రాశి (ఏప్రిల్ 20 – మే 20)

వృషభ రాశి (ఏప్రిల్ 20 – మే 20)

అధిపతి – శుక్ర గ్రహం

 • వృషభ రాశి స్థిర రాశి మరియు భూతత్వ రాశి కావడం చేత స్థిరమైన ఆలచనతో ఉంటారు. పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది. కావున సంకల్ప బలంతో విజయం వరిస్తుంది.
 • ప్రతి విషయంలో మంచి ప్రణాళికతో ఉండి విజయం వైపు ప్రయాణిస్తారు.
 • నీతి నీజాయితిగా ఉండే మనస్తత్వం.
 • అలాగే వీరు సహజంగా విలాసవంతంగా, సౌకర్యంగా ఉండాలనుకుంటారు.

వృత్తి

 • ఫైనాన్సియల్ బిజినెస్, కమిషన్ ఏజెంట్స్
 • ఆహార పదార్థాలు, హోటల్ బిజినెస్
 • సినిమా రంగం, సంగీతం, సుగంధ ద్రవ్యాలు

ధన సంపాదన

 • వృషభ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్ర గ్రహానికి బుధ, శని గ్రహాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె – ఫైనాన్సియల్ స్టేటస్ బాగుంటుంది.
 • గురు, శుక్ర గ్రహాలు 4వ స్థానానికి ధన సంపాదన విషయానికి కారకత్వం వహిస్తారు.
 • కావున శుక్ర గ్రహానికి 4వ స్థానంతో సిగ్నిఫికేసన్స్ ఉండి గురు గ్రహంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె – ధన సంపాదన చాల బాగుంటుంది. వీరు ఏ వ్యాపారం చేసిన లాభాలు ఉంటాయి అలాగే అదృష్టాలు కూడా వరిస్తాయి.

ఆరోగ్యం

 • వృషభ రాశి – ముఖం మరియు గొంతు, మెడ విషయానికి కారకత్వం వహిస్తుంది.
 • కావున గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయి.
  శుక్ర గ్రహం రాశి చక్రంలో బలహీనంగా ఉంటె – థైరాయిడ్ మరియు ముఖం మీద మచ్చలు వచ్చి అందవికారంగా ఉంటారు.

అదృష్ట సంఖ్యలు

 • 5, 6