గాయత్రి మంత్రం ప్రాముఖ్యత

గాయత్రి మంత్రం ప్రాముఖ్యత

త్రికరణ శుద్ధితో ఈ మంత్రాన్ని విన్నా, జపించిన మానసిక రుగ్మతల ను దూరం చేస్తుంది

 • ఓం భూర్భువస్సువః
 • తత్సవితుః వరేణియం
 • భర్గో దేవస్య ధీమహి
 • ధియో యోనః ప్రచోదయాత్

ఈ మంత్రలోని ప్రతి బీజాక్షరానికి మనస్సును, మెదడును ఉత్తేజపరిచే వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడింది.

ఓం భూర్భువస్సువః

 • ఓం – పరమేశ్వర నామం
 • భూర్ – భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒకరికి ప్రాణవాయువు, పదార్థాలు ఇవ్వడం
 • భువః – మానసిక సమస్యల నుండి విముక్తి పొందడం
 • సువః – ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నుండి సుఖ సంతోషాలను పొందడం

ఇక తరువాత గాయత్రీ మంత్రంలోని 24 బీజాక్షరాలు

 1. తత్ – గణేశుడు – విజయం
 2. స – నృసింహస్వామి – దైర్యం
 3. వి – విష్ణు – కార్య నిర్వహణ అధికారం
 4. తుర్ – ఈశ్వరుడు – శ్రేయస్సు
 5. వ – శ్రీకృష్ణ – యోగం
 6. రే – రాధాదేవి – ప్రేమ
 7. ణీ – లక్ష్మీదేవి – ధనం
 8. యం – సరస్వతి – జ్ఞానం
 9. భర్ – భార్గవ – రక్షణ
 10. గో – గోమతి – తెలివి
 11. దే – దేవిక – తగ్గుట
 12. వ – వారాహి – భక్తి
 13. స్య – భూదేవి – దేవతల తల్లి
 14. ధీ – సూర్యుడు – వెలుగు
 15. మ – మర్యాద – గౌరవం పొందడం
 16. హి – తపస్సు – పశ్చత్తాపం
 17. ది – మేధావి – దూరదృష్టి
 18. యో – భ్రమ – మేల్కొలుపు
 19. యో – యోగిని – ఉత్పత్తి ప్రక్రియ
 20. నః – ధరణి – మధురం
 21. ప్ర – ప్రభవ – ఆదర్శం
 22. చొ – దైర్యం
 23. ద – ద్రస్య – జ్ఞానం
 24. యత్ – సేవ, ప్రార్ధన చేయడం

గాయత్రీకి మూడు పేర్లు – గాయత్రీ, సావిత్రి, సరస్వతి

 • ఇంద్రియములకు గాయత్రీ
 • సత్యమునకు సావిత్రి
 • వాగ్దేవత స్వరూపిణి – హృదయం, వాక్కు క్రియలకు సరస్వతి

త్రికరణ శుద్ధితో ఈ మంత్రాన్ని విన్నా, జపించిన బీజాక్షరాల ధ్వని ప్రకంపనలు మనస్సు , శరీరం ఒక తెలియని అనుభూతికి లోనవుతుంది. తద్వారా పాజిటివ్ గా ఆలోచించే ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుంది. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది.

జ్యోతిష్య పరిహారాలు : https://nsteluguastrology.com/category/articles/astro-remedies-telugu/

NS తెలుగు ఆస్ట్రాలజీ యు ట్యూబ్ ఛానల్ – https://www.youtube.com/nsteluguworld
Aryan Astrology Research Centre – https://aryanastrologyresearchcentre.blogspot.com