మేష రాశి / లగ్నం – 2023

మేష రాశి / లగ్నం – అధిపతి కుజ గ్రహం శని గోచరము – జనవరి 17 రోజున కుంభ రాశిలోకి ప్రేవేశిస్తాడు. మేషరాశి నుండి కుంభ రాశి 11వ స్థానము అవుతుంది గురు గోచరము – మేష రాశి నుండి మీన రాశి 12వ స్థానం అవుతుంది. ధన సంపాదన : మేష రాశి గురు, శని గ్రహాల గోచార ప్రభావంలో ఉంది. కావున సహజంగా 2023 సంవత్సరంలో ఈ రాశి /లగ్నం వారికి ధన సంపాదన చాలా బాగుంటుంది. స్థిరాస్తుల మీద పెట్టుబడులు పెడుతారు. అలాగే ఆదాయం పెంచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవవుతాయి. మేష రాశిలో రాహు గ్రహ గోచార స్థితి ప్రభావం వలన వారసత్వ ఆస్తుల విషయంలో ఫలితాలు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. అలాగే జీవిత భాగస్వామికి ధన నష్టాలు ఉండే  ఉంటాయి  మేష రాశికి అధిపతి అయిన కుజ గ్రహం ఏ స్థానములో స్థితి అయిన

Read More