ఆస్ట్రాలజీ ఆన్లైన్ వాట్స్ అప్ క్లాస్సేస్

KP అడ్వాన్సుడ్ ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకోండి

Fee 5000/-
Google Pay Number / Phone Pay Number 9542477903

 

సర్టిఫికెట్ కోర్స్

ఈ క్లాస్సేస్స్ ఏప్రిల్ 16, 2021 రోజున స్టార్ట్ చేయడము జరుగుతుంది.

ఈ క్లాస్సేస్స్ ఆన్లైన్ వాట్ట్స్ అప్ ద్వార నేర్పించడం జరుగుతుంది.

గమనిక : ఈ క్లాస్సేస్స్ 6 నెలలు …

Read More

Learn Advanced Numerology

Advanced Techniques of Predictive Numerology

అడ్వాన్సుడ్ న్యూమరాలజీ – సౌర మాన పద్దతిలో (Solar Month ) ఉంటుంది.

 1. పుట్టిన రోజులోని సంఖ్యల ప్రకారం సంఖ్యా జోతిష్య గణిత పద్దతిలో 1 నుండి 9 సంఖ్యలకు ఆధిపత్యం వహించే గ్రహాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.
 2. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సోలార్ మొంత్ కు ఆధిపత్యం వహించే సంఖ్యను

Read More

Birth Time RECTIFICATION Rules

జన్మ సమయం – Birth Time Rectification

KP పద్దతిలో –

 1. 1వ స్థానం సబ్ లార్డ్ తో – 9వ స్థానముతో సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉండాలి.
 2. 11వ స్థానం నక్ష(తాధిపతితో – 9వ స్థానం సబ్ లార్డ్ తో సిగ్నఫీకేసన్స్ ఉండాలి.
 3. 1వ స్థానం సబ్ లార్డ్ తో – 9వ స్థానం నక్ష(తాధిపతితో సిగ్నఫీకేసన్స్

Read More

Medical Astrology

వైద్య జ్యోతిష్యం

 1. కాలపురుష కుండలి ప్రకారం 12 రాశులు మానవ శరీరంలో ఏ ఏ భాగానికి కారకత్వం వహిస్తాయి.
  గ్రహాలు – ఏ ఏ వ్యాధులకు కారకత్వం వహిస్తాయి.
 2. నక్షత్రాలు ఏ ఏ వ్యాధులను తెలియజేస్తాయి.
 3. లగ్నం ప్రకారం బాధక మరియు మారక గ్రహాల యొక్క తీవ్రత ఎంత వరకు ఉంటుంది.
 4. లగ్నం, 6,8,12 స్థానాలు

Read More

Learn KP Astrology

KP జ్యోతిష్యం

ఆధునిక పద్దతిలో  KP రూల్స్ తో పాటు వేదిక్ రూల్స్ ను పరిగణలోకి తీసుకుని అలాగే వెస్ట్రెన్ దృష్టులను (Western Aspects ) పరిగణలోకి తీసుకుని నేర్పించడం జరుగుతుంది.

ప్రత్యేకమైన డిగ్రీలు

ఈ డిగ్రీలు KP సబ్ లార్డ్ పద్దతిలో చాలా ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తాయి. ఈ ప్రత్యేకమైన డిగ్రీలను అర్థం చేసుకోగలిగితే …

Read More

Share: