వివాహ సమయము – కృష్ణ మూర్తి పద్ధతి

పుట్టిన రోజు : సెప్టెంబర్ 9, 1994, మంగళవారము

సమయం    : 20:24:32

స్థలం           : జహీరాబాద్

ఈ అమ్మయికి వివాహాము ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనే విషయము గురించి కృష్ణ మూర్తి పద్దతిలో (KP System) ఇప్పుడు వివరంగా వీశ్లేషణ పద్దతిలో తెలుసుకుందాము.

రూల్ :

1. వివాహాము: 7వ స్థానము యెక్క కక్షాధిపతి (Sub …

Read More

కవల పిల్లలు – ఉన్నత విద్య

కవల పిల్లలు –  అబ్బాయి, అమ్మాయి

18 – 03-2010, గురువారము రోజున పర్లాకిమిడిలో ఒకరు ఉదయము  09 గం.30 ని.  జన్మిచిన అబ్బాయి ఉదయము  09 గం. 32 ని.జన్మిచిన అమ్మాయి పుట్టిన సమయములో కేవలము 2 నిమిషాల తేడా వున్నా ఈ కవల పిల్లల గురించి జాతక చక్రములోని గ్రహాల యెక్క స్థితి …

Read More

పాలక గ్రహాలు – Ruling Planets – KP Astrology

KP Astrology Ruling Planets

1.జన్మ దిన పాలక గ్రహాలు

ఇక్కడ 06-09-2002, శుక్ర వారము రోజున, జహీరాబాద్ లో  20 గం. 24ని.జన్మిచిన రాశి చక్రము ఇవ్వడము జరిగింది గమనించగలరు.

 

రూలింగ్ ప్లానేట్స్ అనగా

  1. లగ్నంలో ఏ రాశిలో పడితే – ఆ లగ్నాధిపతి, నక్షత్రాధిపతి మరియు సబ్ లార్డ్
  2. అలాగే చంద్ర

Read More

Share:
error: Content is protected !!