వివాహ సమయము – కృష్ణ మూర్తి పద్ధతి

పుట్టిన రోజు : సెప్టెంబర్ 9, 1994, మంగళవారము

సమయం    : 20:24:32

స్థలం           : జహీరాబాద్

ఈ అమ్మయికి వివాహాము ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనే విషయము గురించి కృష్ణ మూర్తి పద్దతిలో (KP System) ఇప్పుడు వివరంగా వీశ్లేషణ పద్దతిలో తెలుసుకుందాము.

రూల్ :

1. వివాహాము: 7వ స్థానము యెక్క కక్షాధిపతి (Sub …

Read More

కవల పిల్లలు – ఉన్నత విద్య

కవల పిల్లలు –  అబ్బాయి, అమ్మాయి

18 – 03-2010, గురువారము రోజున పర్లాకిమిడిలో ఒకరు ఉదయము  09 గం.30 ని.  జన్మిచిన అబ్బాయి ఉదయము  09 గం. 32 ని.జన్మిచిన అమ్మాయి పుట్టిన సమయములో కేవలము 2 నిమిషాల తేడా వున్నా ఈ కవల పిల్లల గురించి జాతక చక్రములోని గ్రహాల యెక్క స్థితి …

Read More

Share: