వజ్రం – Diamond

6. వజ్రం – Diamond

ఈ రత్నం శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించినది. ధన సంపాదన, వివాహ జీవితం, వాహనాలు, స్థిరాస్తుల గురించి తెలియజేస్తుంది. కావున రాశి చక్రంలో శుక్ర గ్రహం బలహీనంగా ఉంటె ఈ రత్నం ధరించడం వలన ఈ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

వజ్రం – Diamond – 50000 – 150000

  • ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified )
  • కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది
  • Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903