ముత్యం – Peral

2. ముత్యం – Peral ముత్యం చంద్ర గ్రహానికి సంకేతం. ఇది మనస్సుకు బలం మరియు మనశాంతిని ఇస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. భావోద్వేగా రుగ్మతలను దూరం చేస్తుంది. జాతకరీత్యా చంద్ర గ్రహం బలహీనంగా ఉండి, చెడు లక్షణాల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది ముత్యం (Peral) – 1 క్యారెట్ – 2000 to 7000 ఒరిజినల్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ సర్టిఫైడ్ (Lab Testing Certified ) కొరియర్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది Google Pay / Phone Pe Number – 95424 77903

Read More