తెలుగు జ్యోతిష్య మాస పత్రిక – Telugu Astrology Monthly Magazine

ఇక్కడ కింద నీలం రంగులో కనిపిస్తున్న Download మీద క్లిక్ చేస్తే మాస పత్రిక PDF ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.

  1. జూన్ – మాస పత్రిక – Download 
  2. జూలై – మాస పత్రిక – Download
  3. ఆగస్టు – మాస పత్రిక – Download
  4. సెప్టెంబర్ – మాస పత్రిక – Download
  5. అక్టోబర్ – మాస పత్రిక – Download
  6. నవంబర్ – మాస పత్రిక – Download