హాస్పిటల్ నుండి క్షేమంగా ఎప్పుడు వస్తారు?

హాస్పిటల్ నుండి క్షేమంగా ఎప్పుడు వస్తారు?

Horary Astrology – ఆరోగ్యం

మే 23, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్ నుండి ఫోన్ చేసి – తన భర్త హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసాం, ఎప్పుడు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారు? అని అడగడం జరిగింది. హోరారీ నెంబర్ 115 ఇచ్చారు.

హోరారీ ప్రశ్న                        :        హాస్పిటల్ నుండి ఎప్పుడు వస్తారు
హోరారీ నెంబర్                    :        115
చార్టు వేసుకున్న తేదీ             :        03-05-2021
చార్టు వేసుకున్న సమయం   :        03:29:09 PM
చార్టు వేసుకున్నస్థలం           :        Zahirabad

కె పి రూల్ : 1వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 1,5,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె, 1,5,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు సంబంధించిన దశ, భుక్తి, అంతర కాలములో ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారు

లేదా 2,4,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు సంబంధించిన దశ, భుక్తి, అంతర కాలములో ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారు?

 • 1వ స్థానం ఆరోగ్యం
 • 5వ స్థానం, 11వ స్థానం – రోగాన్ని నయం చేయడం
 • 2వ స్థానం కుటుంబం
 • 4వ స్థానం గృహం

6,8,12 స్థానాలతో మరియు భాధక, మారక స్థానాలతో ఏ మాత్రం సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉండకూడదు.

ఇక్కడ 55వ నెంబర్ ప్రకారం – హోరారీ ప్రశ్న చార్టు, మరియు 12 స్థానాల డిగ్రీలు అలాగే గ్రహాల డిగ్రీల పట్టికలు ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు.

లగ్నం కన్య రాశి – భాధక స్థానం 7వ స్థానం అవుతుంది

చంద్ర గ్రహం 11వ స్థానానికి అధిపతి

 • 5వ స్థానం మకర రాశిలో స్వంత నక్షత్రం శ్రవణం లో స్థితి.
 • చంద్ర గ్రహం 5,11 స్థానాలలో బలంగా ఉంది.
 • చంద్ర గ్రహనికి 5,11 స్థానాలతో సిగిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. ప్రశ్న అడిగిన వ్యక్తి మైండ్ ఆరోగ్యం గురించి చాల స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.

విశ్లేషణ పద్ధతి

 1. 1వ స్థానం సబ్ లార్డ్ గురు  – కుజ  నక్షత్రం / శుక్ర సబ్ లో ఉంది.
 2. గురు గ్రహం 5వ స్థానంలో స్థితి. 4,7 స్థానాలకు అధిపతి.
 3. కుజ గ్రహం 9వ స్థానంలో స్థితి కావటం చేత గురు గ్రహం 9వ స్థానంలో బలంగా ఉన్నాడు.
 4. కుజ గ్రహం 9వ స్థానంలో రాహు నక్షత్రంలో ఉంది. రాహు గ్రహం కూడా 9వ స్థానంలో స్థితి అయ్యాడు. కావున 9వ స్థానంలో కుజ గ్రహం బలంగా ఉన్నాడు.
 5. కుజ గ్రహం 3,8 స్థానాలకు అధిపతి.
 6. శుక్ర గ్రహం 8వ స్థానంలో స్థితి సూర్య నక్షత్రంలో స్థితి, సూర్య గ్రహం కూడా 8వ స్థానంలో స్థితి అయ్యాడు, అలాగే  12వ స్థానానికి అధిపతి. కావున 12వ స్థానంలో శుక్ర గ్రహం బలంగా ఉంది
 7. శుక్ర గ్రహం 2,9 స్థానాలకు అధిపతి.
 8. 6వ స్థానానికి – 2,3,4,5,7,8,9,12 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 9. 5వ స్థానం చికిత్స – కావున ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది.
  8,12 మరియు భాధక స్థానం 7వ స్థానం మరియు మారక స్థానాలు 2,7 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. 11వ స్థానంతో రాలేదు. కావున తీవత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది.
 10. 8వ స్థానం తీవ్రత, 12వ స్థానం హాస్పిటల్ గురించి తెలియజేస్తుంది.
 11. గురు, కుజ, శుక్ర గ్రహాలకు 9వ స్థానంతో సిగ్నిఫికేషన్స్ రావడం చేత ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటె 9వ స్థానం అదృష్టాల గురించి తెలియజేస్తుంది

ప్రస్తుత దశ విశ్లేషణ పద్ధతి

 • ప్రస్తుతం చంద్ర మహాదశలో / గురు భుక్తి / గురు అంతర –
  మార్చి 16, 2021 నుండి – మే 20, 2021
 • ప్రస్తుతం చంద్ర మహాదశలో / గురు భుక్తి  / శని అంతర –
  మే 20, 2021 నుండి – ఆగష్టు 5,2021
 • ప్రస్తుతం చంద్ర మహాదశలో / గురు భుక్తి  / శని అంతర / శని సూక్ష్మ –
  మే 20, 2021 నుండి – జూన్ 1,2021
 1. మహాదశ చంద్ర – 5వ స్థానంలో బలంగా ఉంది. 11వ స్థానానికి అధిపతి అలాగే 11వ స్థానంలో బలంగా ఉంది.
  భుక్తి / అంతర అధిపతి గురు గ్రహం – పైన వివరించిన సిగ్నిఫికేషన్స్ వర్తిస్తాయి.
 2. శని 5వ స్థానంలో చంద్ర గ్రహానికి చెందిన శ్రవణంలో స్థితి. కావున 11వ స్థానంలో బలంగా ఉన్నాడు.
 3. శని గ్రహం 7వ దృష్టితో 11వ స్థానం కర్కాటక రాశిని చూస్తున్నాడు, అలాగే చంద్ర గ్రహం కూడా చూస్తున్నది.
 4. శని గ్రహం 7వ దృష్టితో 11వ స్థానం కర్కాటక రాశిని చూస్తున్నాడు. అలాగే చంద్ర గ్రహం కూడా చూస్తున్నది.

ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్

 • ప్రస్తుతం జరుగుతున్నదశ, భుక్తి, అంతర మరియు సూక్ష్మ కాలాల అధిపతులు 5,11 మరియు 2,4,11 స్థానాలకు సిగ్నిఫికెటర్స్ అయ్యారు.కావున హాస్పిటల్ నుండి ఇంటికి మే 20, 2021 నుండి – జూన్ 1,2021 మధ్యలో వస్తాడని చెప్పవచ్చు.
 • మే 26, 2021 బుధవారం రోజున హాస్పిటల్ నుండి క్షేమంగా ఇంటికి వచ్చాడు.

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ బేసిక్ రూల్స్ https://nsteluguastrology.com/horary-astrology-rules/

ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ లింక్ : https://www.youtube.com/nsteluguastrology