నెక్లెస్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది

నెక్లెస్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది

Horary Astrology – Necklace

ఫిబ్రవరి 21, 2021 రోజున ఉదయం 10 గంటలకు,

తన నెక్లెస్ కనిపించడం లేదని నా భార్య ప్రమీల చెప్పడం జరిగింది.
హోరారీ ప్రశ్న జ్యోతిష్య పద్దతిలో – నెక్లెస్ ఇంట్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవటానికి, 1 నుండి 249 నెంబర్స్ మధ్యలో 55 వ నెంబర్ తీసుకున్నాను.

హోరారీ ప్రశ్న                        :         నెక్లెస్ దొరుకుతుందా లేదా?
హోరారీ నెంబర్                    :         55
చార్టు వేసుకున్న తేదీ             :         21-02-2021
చార్టు వేసుకున్న సమయం    :         01:03:47 PM
చార్టు వేసుకున్నస్థలం           :         Zahirabad

కె పి రూల్ : 6వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కు – 2,6,11 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ ఉంటె, 2,6,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్కు సంబంధించిన దశ, భుక్తి, అంతర కాలములో వస్తువు దొరుకుతుంది.

 1. 2వ స్థానం : నగలు
 2. 6వ స్థానం : వస్తువు పోవడం లేదా దొగతనం జరగడం
 3. 11వ స్థానం : లాభాలు

ఇక్కడ 55వ నెంబర్ ప్రకారం – హోరారీ ప్రశ్న చార్టు, మరియు 12 స్థానాల డిగ్రీలు అలాగే గ్రహాల డిగ్రీల పట్టికలు ఇవ్వడం జరిగింది గమనించగలరు.

Horary Chart of Necklace

 

చంద్ర గ్రహం : 2వ స్థానానికి అధిపతి.

 1. 12వ స్థానం వృషభ రాశిలో కుజ నక్షత్రం / రాహు సబ్ లో ఉంది.
 2. కుజ గ్రహం 11వ స్థానం మేష రాశిలో ఉన్నాడు. అలాగే 6, 11 స్థానాలకు అధిపతి.
 3. రాహు గ్రహం చంద్ర నక్షత్రంలో స్థితి, కావున 2, 12 స్థానాలలో బలంగా ఉన్నాడు.
 4. చంద్ర గ్రహం యొక్క సిగ్నిఫికేషన్స్ ప్రశ్న యొక్క మైండ్ గురించి చాల స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.

విశ్లేషణ పద్ధతి

 1. 6వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కేతు – బుధ నక్షత్రం / సూర్య సబ్ లో ఉంది.
 2. కేతు గ్రహం 6వ స్థానంలో ఉంది.
 3. బుధ గ్రహం 8వ స్థానం మకర రాశిలో చంద్ర నక్షత్రంలో ఉన్నాడు
 4. బుధ గ్రహం 1, 4 స్థానాలకు అధిపతి.
 5. బుధ గ్రహం చంద్ర నక్షత్రంలో స్థితి కావున 2, 12 స్థానాలలో బలంగా ఉన్నాడు.
 6. సూర్య గ్రహం 9వ స్థానం కుంభ రాశిలో స్థితి. 3వ స్థానానికి అధిపతి.
 7. 6వ స్థానం సబ్ లార్డ్ కేతు గ్రహానికి – 6, 8, 1,4, 2,12, 3,9 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 8. 11వ స్థానంతో సిగినిఫికేషన్ రాకపోయినప్పటికీ 2,6 స్థానాలతో సిగ్నిఫికేషన్స్ రావడం చేత నెక్లెస్ దొరుకుతుందని చెప్పవచ్చు.

2, 6,11 స్థానాలు సిగ్నిఫికేటర్స్

 1. 2, 6,11 స్థానాల యొక్క సిగ్నిఫికేటర్స్ – చంద్ర, కుజ, గురు, బుధ, శుక్ర, శని మరియు రాహు కేతు గ్రహాలు.
 2. 9 గ్రహాలలో 8గ్రహాలు 2,6,11 స్థానాలకు సిగ్నిఫికేటర్స్ అయ్యారు.
 3. ఒక సూర్య గ్రహం తప్ప మిగిలిన గ్రహాలన్నీ 2, 6,11 స్థానాలకు సిగ్నిఫికేటర్స్ అవ్వడం – ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు.

ప్రస్తుత దశ విశ్లేషణ పద్ధతి
ప్రస్తుతం కుజ మహా దశ / రాహు భుక్తి / శుక్ర అంతర / శని సూక్ష్మ – ఫిబ్రవరి 21, 2021 నుండి – మర్చి 3, 2021

 1. మహాదశ కుజ గ్రహం – 11వ స్థానంలో ఉంది. 6,12 స్థానాలకు అధిపతి. సూర్య నక్షత్రంలో ఉంది కావున 3,9 స్థానాలకు కూడా సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 2. భుక్తి అధిపతి రాహు గ్రహం – 12వ స్థానంలో చంద్ర నక్షత్రంలో ఉంది. కావున 2వ స్థానంతో బలంగా సిగ్నిఫికేషన్స్ వచ్చాయి.
 3. అంతర అధిపతి శుక్ర గ్రహం – 12వ స్థానానికి అధిపతి అయినప్పటికీ, 8వ స్థానంలో కుజ నక్షత్రంలో స్థితి కావటం చేత 6, 11 స్థానాలలో స్ట్రాంగ్ సిగ్నిఫికేటర్ ఐంది.
 4. సూక్ష్మ అధిపతి శని గ్రహం – 8వ స్థానానికి అధిపతి అయినప్పటికీ, చంద్ర నక్షత్రంలో ఉండటం చేత, 2వ స్థానానికి సిగ్నిఫికేటర్ అయ్యాడు.
 5. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నదశ, భుక్తి, అంతర మరియు సూక్ష్మ కాలాల అధిపతులు 2,6,11 స్థానాలకు సిగ్నిఫికెటర్స్ అయ్యారు. కావున నెక్లెస్ ఫిబ్రవరి 21, 2021 నుండి – మర్చి 3, 2021 మధ్యలో దొరుకుతుందని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

హోరారీ ఆస్ట్రాలజీ బేసిక్ రూల్స్ https://nsteluguastrology.com/horary-astrology-rules/

ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ లింక్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది  https://www.youtube.com/nsteluguworld